Китай забранява вноса на метали, пластмаса, хартия и други отпадъци

Китай забранява вноса на метали, пластмаса, хартия и други отпадъци

Китай е уведомил Световната търговска организация за намерението си да ограничи вноса на опасни отпадъци - мярка, която е в съответствие с принципите на СТО, както и с принципите на Базелската конвенция.

Комисията счита, че мярката е в съответствие с принципа, гарантиращ третирането на отпадъците по екологосъобразен начин, съобщиха от Българската асоциация по рециклиране.

Някои компании, изнасящи рециклируеми отпадъци в Китай, изразиха опасения относно ограниченото време, което ще бъде на разположение за прилагането на тази мярка, а някои заинтересовани страни предупредиха за въздействието върху европейския пазар относно потенциалното складиране на хиляди тона отпадъци от хартия и пластмаси, тъй като изглежда трудно ще бъдат въведени новите мерки навреме (края на 2017 г.). Заинтересованите страни се нуждаят от време, за да намерят алтернативни пазари и да се приспособят към новата ситуация, а Комисията (ГД "Търговия") се нуждае от време, за да отрази промените в Регламент (ЕО) № 1418/2007.

Предистория
Китай извести СТО през юли (G / TBT / N / CHN / 1211) за забраната за внос на 24 вида отпадъци, включително пластмаса, определена хартия, метали, текстил и т.н. Китайското министерство на околната среда оправдава този избор за да защити екологичните интереси на Китай, както и здравето на неговите граждани.

В уведомлението се казва, че "вносът на твърди отпадъци, които причиняват сериозни екологични щети и предизвикват сериозно безпокойство, ще бъде напълно забранен до края на 2017 г." и "вносът на твърди отпадъци, които могат да бъдат заменени от вътрешни ресурси, постепенно ще бъде прекратен от края на 2019 г. ".

Краткосрочният график установява 31 декември 2017 г. като последната дата на влизане в сила. На износителите се предлага да доставят стоките си предварително и да избягват разтоварването в Китай през втората половина на декември в случай на забавяне на превоза или формалностите по преработката.

Сред отпадъците, които ще бъдат забранени, са:
• Пластмаса: пластмасови отпадъци от съществуващи източници са сериозен проблем. В краткосрочен план политиката няма да засегне вноса на пластмасови отпадъци от промишлени източници
• Хартия: несортирана отпадъчна хартия, тапет, хартия с покритие ще бъде забранена. По-ясно обяснение може да бъде получено от Министерството на околната среда, което все още работи по детайлното определение.

По отношение на екологичните стандарти: Понастоящем, евродепутатите преразглежда стандартите за екологичен контрол на твърдите отпадъци, което е от жизненоважно значение за прилагането на ревизираната забрана: забраната на отпадъците е свързана със спазването или неспазването на стандартите. Преразглеждането на стандартите се очаква по категории в различните сектори; за смесените изделия в твърдите отпадъци стандартите също ще бъдат преразгледани.

www.infoz.bg