Светът няма икономически изгоден метод за рециклиране на литиево-йонните батерии

Проблем: Светът няма икономически изгоден метод за рециклиране на литиево-йонните батерии

Пазарът на литиево-йонните батерии е огромен и продължава да нараства. Той се подхранва през последните години от ръста в електрониката и особено от разработването на електрически автомобили като масово изделие.

Технологиите при на литиево-йонните батерии заместват метали като мед и олово, които лесно се рециклират и ги заменят с литий, самарий или неодим, които не само, че са редки, но и много трудно се рециклират. При метали като оловото или медта положението е съвсем различно - рециклирането им е много доходен бизнес, защото при процеса се получава суровина с изходните качества на метала. При лития или другите редки метали това не е така. Нещо повече - при извличането на кобалта например може да се стигне до замърсяване на водата, при други елементи - до изпускане на токсични газове, коментират експерти от recyclingtoday.com.

Така индустрията е изправена пред парадокс - от една страна идеята е новите технологии да водят до екологични практики на производство и потребление и да намаляват вредните емисии в атмосферата с използване на зелена енергия и намалявайки потреблението на петролни продукти. От друга страна - батериите и соларните панели, като източник на енергия, няма да могат превърнати отново в продукти (каквато е идеята на кръговата икономика), не могат да се рециклират и се изхвърлят на сметищата.

Литиево-йонните батерии са проблем и защото много често потребителите не се сещат (или дори не знаят) да ги изхвърлят в специални контейнери и те се озовават в обикновения боклук. Това води до замърсяване и дори до експлозии и пожари в заводите за преработка на отпадъците.

Проблемът ще става все по-остър заради автомобилната индустрия. Какво се случва с батериите за електрическите автомобили, които вече са изчерпани? На този етап няма икономически изгоден метод за тяхното рециклиране. Затова и повечето от тези също батерии попадат на сметищата. Дори и да има начин да се трансформират в по-прости и евтини уреди, разходите при този процес са по-големи от ползите. И на този етап програмите, които насърчават рециклирането на литиево-йонни батерии, колкото и малко да са те, не дават резултат - хората продължават да хвърлят в боклука непотребните батерии.

През 2030 година се очаква електрическите автомобили да бъдат поне 140 млн., а този бум ще остави към 11 млн. тона използвани батерии, за които все още няма решение как да бъдат безопасно унищожавани или преработвани. Към проблема се добавят и количествата стари батерии от лаптопи и мобилни устройство, като при много от тях те дори са интегрирани в цялостно изделие и потребителят не може да изхвърли ненужната батерия по правилния начин, дори и да иска.

Употребата на литиево-йонните батерии и на съответните метали няма да бъде спряна. И ако скоро светът не достигне до технология за усвояването на отпадъците от тях, ще се окаже, че това е поредната екологична грешка, която ще се превърне и в икономическа и цели индустрии ще се трансформират и ще фалират.

tesla

batteries

www.infoz.bg  www.infoz.bg

 

На подобна тема