От къде и как идва питейната вода на град Стара Загора?

▶️ От къде и как идва питейната вода на град Стара Загора?

Водата е живот! В град Стара Загора питейна вода ползват близо 136 хиляди души. Всеки ден. Денонощно. От къде идва водата за град Стара Загора? Пътят на водата за град Стара Загора е разказан в кратък видео филм, направен по поръчка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.
Водата се добива от 55 тръбни и шахтови кладенеца по поречието на река Тунджа, която извира от полите на Стара планина.

Основните водоизточници са водоснабдителна група Ягода, Зимница и Ръжена. Следващите по значимост водоизточници са в землището на Дунавци, разположена в Тракийската низина и Бешбунар – извор от римско време.

Поради денивелация между източниците и града, водоснабдяването се осъществява чрез три помпени станции и тласкател. Така водата преминава през билото на планина Средна гора.

До града на липите и правите улици питейната вода достига чрез външен водопровод с обща дължина от 60 километра. Помпените станции разполагат с контролна зала, където се контролират подаваните водни количества за Стара Загора – 750 литра в секунда всеки ден. Пътят на водата под краката ни е 325 километра.

Изпитвателна лаборатория „Води“ е най-важният гарант за качеството на питейната вода. Обеззаразяването на питейната вода е автоматизиран и постоянен процес, при който се спазват нормативните изисквания и който се извършва в основните водоизточници. Всяка година лабораторията взема по 1350 проби по целия път на водата. Извършват се над 13 хиляди химички, микробиологични и радиологични анализи, съгласно утвърдените стандарти. Така водата достига до домовете и работните ни места.

Отвеждането на водата отново в природата се осъществява чрез канализационна мрежа и съоръженията към нея – тръби, ревизионни и дъждоприемни шахти, дъждопреливници и канализационни помпени станции. Важна част от системата е пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора. В пречиствателната станция се отстраняват механичните примеси и биогенните елементи. Пречистена водата се влиза в река Бедечка, запазвайки нейното биоразнообразие.

Водата без която не можем!

От къде идва питейната вода на град Стара Загора?

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х (Twitter)

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber

 

На подобна тема