Сградата на Международния младежки център със заслужено признание

Община Стара Загора получава плакет и грамота за „Високо оценена номинация“ от националния конкурс „Сграда на годината 2015”. Решението е на 24-членното жури за номинацията за Международния младежки център в категория „Сгради със социално значение”.

Инвеститор на обекта е Община Стара Загора, конструктуирана от инж. Пламен Димов. Проектът е дело на арх. Емил Василев, а изпълнител ДЗЗД КВН.

Сградата е създадена по проект „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск“. Той е на стойност близо 1, 4 млн. евро, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Към центъра е изградена конферентна зала с оборудване за симултанен превод за провеждане на международни събития и конференции с младежко участие. Наскоро там се проведе двудневна Международна конференция под наслов "Кампанията „Език без омраза" - инструмент за борба срещу нетолерантността". Проектът предвижда и други международни събития с участие на младежи от ЕС и страните донори, с цел засилване на междукултурния диалог и разширяване на кръгозора на младите хора към света.

В центъра работят различни клубове по интереси като целева група по проекта са до 150 младежи. Минимум 25% от тях се предвижда да бъдат младежи в неравностойно положение и роми. Целта е създаването на съвременна институция за формиране на младежки политики и дейности по примера на най-добрите европейски образци.

Обектът е преустроеното бивше кино „Ж. Диманов“. В двуетажната сграда са обособени 3 учебни зали, зала за хранене за 35 души с кетърингово обслужване, както и 10 спални помещения за различен брой обитатели (2÷4 души), със самостоятелни санитарни възли.

Концепцията за технически проект е в съответствие с 23-те критерия на Съвета на Европа за изграждане на младежки центрове с оглед кандидатстване за Знака за качество на Съвета на Европа. Стартирана е процедура за кандидатурата на Община Стара Загора за „Знак за качество на Съвета на Европа“.    

Международен младежки център

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)

На подобна тема