Сградата на Международния младежки център със заслужено признание

Община Стара Загора получава плакет и грамота за „Високо оценена номинация“ от националния конкурс „Сграда на годината 2015”. Решението е на 24-членното жури за номинацията за Международния младежки център в категория „Сгради със социално значение”.

Инвеститор на обекта е Община Стара Загора, конструктуирана от инж. Пламен Димов. Проектът е дело на арх. Емил Василев, а изпълнител ДЗЗД КВН.

Сградата е създадена по проект „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск“. Той е на стойност близо 1, 4 млн. евро, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Към центъра е изградена конферентна зала с оборудване за симултанен превод за провеждане на международни събития и конференции с младежко участие. Наскоро там се проведе двудневна Международна конференция под наслов "Кампанията „Език без омраза" - инструмент за борба срещу нетолерантността". Проектът предвижда и други международни събития с участие на младежи от ЕС и страните донори, с цел засилване на междукултурния диалог и разширяване на кръгозора на младите хора към света.

В центъра работят различни клубове по интереси като целева група по проекта са до 150 младежи. Минимум 25% от тях се предвижда да бъдат младежи в неравностойно положение и роми. Целта е създаването на съвременна институция за формиране на младежки политики и дейности по примера на най-добрите европейски образци.

Обектът е преустроеното бивше кино „Ж. Диманов“. В двуетажната сграда са обособени 3 учебни зали, зала за хранене за 35 души с кетърингово обслужване, както и 10 спални помещения за различен брой обитатели (2÷4 души), със самостоятелни санитарни възли.

Концепцията за технически проект е в съответствие с 23-те критерия на Съвета на Европа за изграждане на младежки центрове с оглед кандидатстване за Знака за качество на Съвета на Европа. Стартирана е процедура за кандидатурата на Община Стара Загора за „Знак за качество на Съвета на Европа“.    

Международен младежки център

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)barcelona stoichkov stara zagora

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров: Милиони левове на Общината са несправедливо и нелогично блокирани

Заместник-кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов говори за състоянието на пътищата в общината и проблема с шосето до село Селце

Разказ за дейността на Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора

stara zagora eu grad sport
Мини Марица-изток ЕАД

Честит Ден на миньора!

Уважаеми работещи в „Мини Марица-изток” ЕАД, честит Ден на миньора! Благодарение на добрата екипна работа и постигнатите резултати посрещаме празника с удовлетворение и самочувствие. Изправени пред настоящите и бъдещите предизвикателства, да останем верни на принципите си и с оптимизъм да вървим заедно напред, гарантирайки енергийната независимост и националната сигурност. С благодарност за Вашия професионален принос и с пожелания за здраве и благополучие. Андон Андонов - Изпълнителен директор