Сградата на Международния младежки център със заслужено признание

Община Стара Загора получава плакет и грамота за „Високо оценена номинация“ от националния конкурс „Сграда на годината 2015”. Решението е на 24-членното жури за номинацията за Международния младежки център в категория „Сгради със социално значение”.

Инвеститор на обекта е Община Стара Загора, конструктуирана от инж. Пламен Димов. Проектът е дело на арх. Емил Василев, а изпълнител ДЗЗД КВН.

Сградата е създадена по проект „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск“. Той е на стойност близо 1, 4 млн. евро, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Към центъра е изградена конферентна зала с оборудване за симултанен превод за провеждане на международни събития и конференции с младежко участие. Наскоро там се проведе двудневна Международна конференция под наслов "Кампанията „Език без омраза" - инструмент за борба срещу нетолерантността". Проектът предвижда и други международни събития с участие на младежи от ЕС и страните донори, с цел засилване на междукултурния диалог и разширяване на кръгозора на младите хора към света.

В центъра работят различни клубове по интереси като целева група по проекта са до 150 младежи. Минимум 25% от тях се предвижда да бъдат младежи в неравностойно положение и роми. Целта е създаването на съвременна институция за формиране на младежки политики и дейности по примера на най-добрите европейски образци.

Обектът е преустроеното бивше кино „Ж. Диманов“. В двуетажната сграда са обособени 3 учебни зали, зала за хранене за 35 души с кетърингово обслужване, както и 10 спални помещения за различен брой обитатели (2÷4 души), със самостоятелни санитарни възли.

Концепцията за технически проект е в съответствие с 23-те критерия на Съвета на Европа за изграждане на младежки центрове с оглед кандидатстване за Знака за качество на Съвета на Европа. Стартирана е процедура за кандидатурата на Община Стара Загора за „Знак за качество на Съвета на Европа“.    

Международен младежки център

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)vik 22 03 19

mmi pozdravlenie