В парк "Митрополит Методий Кусев" ще има възстановителни, а не строителни дейности

Проектът, който цели благоустрояване на парк "Митрополит Методий Кусев", категорично не предвижда изграждане на нови сгради. В момента се изработва подробен устройствен план на парка, който цели да го предпази от бъдещи застроявания.

Това, че все още няма приет подробен устройствен план, не означава, че е пречка за реализиране на проект за благоустрояване на емблематичния парк в Стара Загора, заяви изпълняващият длъжността главен архитект на Общината Виктория Грозева по време на представяне на проекта от страна на архитектурния екип - арх. Иван Киряков и ландшафтен архитект Корнелия Маторова.

zabkiПроектът е на стойност 7 млн. лева, средствата са по оперативна програма "Региони в растеж". Той цели да бъдат възстановени всички негодни дървесни видове, на същото място, на което са били засадени и с фиданка от същия вид. Предвидено е засаждането и на нова растителност. В района на Жабките ще има нови видове магнолия лидодендрон и розариум.

Всички налични дървета с над 100-годишна история имат собствен паспорт, паспортизирани са и около 2800 дървета в парка, направена е паспортизация на дървесните видове по масиви, съобщи ландшафтният архитект Корнелия Маторова. Установени са дърветата в добро състояние, които ще влязат в списъка на защитените от Закона за биологичното разнообразие.

Ще бъдат възстановени компрометираните бордюри и настилките на алеите. Няма да има изграждане на нови детски площадки, съоръжения от дърво ще бъдат поставени в сега съществуващите детски кътове, каза арх. Иван Киряков.

В рамките на проекта ще бъдат ремонтирани всички фонтани и ще бъде възстановено водоподаването, за да изпълняват своето предназначение. Паркът ще бъде осветен и ще се въведе видеонаблюдение.

В момента се подготвя документацията за обявяване на обществената поръчка за избор на изпълнител на проекта.

kornelia matorova

Ландшафтен архитект Корнелия Маторова разяснява детайли от проекта

Арх. Виктория Грозева за проекта за благоустрояване на парк "Митрополит Методий Кусев" в Стара Загора

Венета Асенова | www.infoz.bg