Димитър Танев: Дуалното обучение повишава интереса към професията

Проблемите в професионалното образование в България бяха обсъдени на среща в Стара Загора, с участието на бизнеса, преподаватели от ПГОХ “Райна Княгиня” и водачът на листата с кандидати за народни представители на коалиция Реформаторски блок в Стара Загора Димитър Танев.

Димитър Танев

Предприемачите и преподавателите очертаха няколко основни проблема, свързани с професионалното образование. Липсва ранно кариерно ориентиране на децата и родителите, преди кандидатстване в гимназиите. Държавата не стимулира нито учениците, нито бизнеса за изборна професионално образование. Освен това, възможността да запишеш висше образование изключително лесно, оставя бизнеса без специалисти със средно образование.

"Необходима е поетапна промяна в държавния план-прием с приоритет на увеличаването на паралелките в професионалните училища. Трябва да се въведе кариерно ориентиране на деца и родители още в 5 - 6 клас. Това може да стане като влязат кариерните центрове активно в училищата. Да се определи ден на професиите и ден на отворените врати от бизнеса за родители и ученици. Така ще се запознаят с възможностите и перспективите на различните професии" - заяви Димитър Танев.

Тези проблеми са добре познати в Реформаторски блок и аз имам решение. Икономически стимули от държавата и бизнеса ще направят професионалното образование още по-привлекателно, уверява Танев. Пилотният проект за дуално обучение в ПГОХ “Райна Княгиня” с партньорството на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора показва силна мотивация от децата. Рязко намаляват отсъствията от клас, нараства интересът към избраната професия.

За търсените от бизнеса кадри държавата трябва да предостави по-високи стипендии на учениците и да обезпечи законово двустранен ангажимент работодател – ученик. Ако ученикът е получавал допълнително целеви средства за своето професионално образование, стипендии или издръжка, да бъде длъжен определен период да работи във фирмата, е предложението на водача на листата с кандидати за народни представители на коалиция Реформаторски блок в Стара Загора Димитър Танев.

www.infoz.bg

На подобна тема