Ще се прави нова ограда на Второ основно училище, настоящата е потенциално опасна

Ще се прави нова ограда на Второ основно училище, настоящата е опасна

Специално назначената комисия от Община Стара Загора е установила, че оградата на Второ основно училище „Петко Славейков” е наклонена към тротоара и има пукнатини и представлява заплаха за минувачи и учащи.

obsazhdaneТова съобщи главният архитект Виктория Грозева по време на обществено обсъждане за проблема с потенциално опасната ограда. В него участваха кметът Живко Тодоров, екип от общински специалисти, арх. Петър Киряков, председател на Камарата на архитектите в Стара Загора, арх. Иван Иванов, бивш главен архитект на града, директорът на Второ основно училище Милена Желязкова, представители на училищното настоятелство и граждани.

Комисията предлага да се извърши изсичането на 9 броя дървета, премахване на корените им и да се изгради нова ограда с подпорна стена по южната граница на училището. Проектът е внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерство на културата, тъй като сградата на училището е паметник на културно-историческото наследство от местно значение и попада в обхвата на археологически резерват „Августа Траяна“. От Министерство на културата са поискали проектът да бъде одобрен от директора на училището и от училищното настоятелство. Тя обясни още , че е предвидено компенсаторно залесяване в имота или извън него, което ще бъде съгласувано с директор и настоятелството.

„Получихме гневни писма от родители, както и сигнали от директора на училището по повод оградата. Проектът включва премахване на няколко дървета. Това не е мое решение, а е съобразено с актуалната обстановка. За да не се нагнетява напрежение, решихме да дадем възможност на специалистите да обяснят проблема“ - каза в началото на срещата Живко Тодоров.

„Ние сме отговорни за безопасността и живота на нашите деца. Никой не иска да маха дървета, които не пречат. В случая е важно становището на експертите и архитектите” - заяви директорката Милена Желязкова.

Архитект Петър Киряков обясни, че от Камарата на архитектите в града е поискано второ мнение по проекта, но отстраняването на дърветата и изграждането на нова ограда е единствено възможното решение на ситуацията.

Представители на училищното настоятелство също подкрепиха проекта.

www.infoz.bg (Снимки: Община Стара Загора)