Обучават преподаватели за превенция на престъпления при малолетни

Обучават преподаватели за превенция на престъпления при малолетни

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Стара Загора, Второ районно управление и Местната комисия в Чирпан организират обучителен семинар за преподаватели.

Целта е повишаване на сигурността на децата, превенция и ограничаване на противоправните деяния от малолетни и непълнолетни. Основният фокус е поставен върху сфери, свързани с превенция на употребата и разпространението на психоактивни вещества и телефонните измами.

Семинарът ще се проведе на 13 февруари от 14:00 до 17:00 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора.

Обучението е насочено към усъвършенстване и повишаване на професионални умения на обществени възпитатели и членове на местните комисии, инспектори в Детска педагогическа стая, директори на образователни институции, педагогически съветници, училищни психолози, учители и други, чиято работа е свързана с малолетни и непълнолетни за постигане на положителни резултати в противодействието на детската престъпност и осигуряване на безопасна среда за децата.

Лектори са инспектор Петьо Петков от сектор ,,Наркотици“ към СДВР, с презентацията ,,Всички заедно срещу наркотичните вещества“ и старши инспектор Ивелин Иванов от сектор „Криминална полиция“ при Областна дирекция на МВР - Стара Загора, който ще дискутира с участниците темата за телефонните измами. В рамките на следващия ден инспектор Петьо Петков ще проведе беседи с ученици от старозагорски училища.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Най-четеното от последните дни