Нова дезинсекция срещу комари в Стара Загора

Нова дезинсекция срещу комари в Стара Загора

На 11 и 12 юли 2019 г. Община Стара Загора ще извърши повторна дезинсекция срещу имаго на комари на тревните площи, паркове и градини, детските градини, детските ясли и социалните домове в града. Причината е, че повишената влажност благоприятства за увеличаване на популацията на насекомите. Дезинсекцията ще се извърши по график.

Площите, подлежащи на пръскане срещу комари са 620 239 кв. метра и обхващат детски площадки, паркове, детските градини, детските ясли и социалните заведения в града.

Сключен е договор с фирма „Пест корект“ ООД - София. Със заповед на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров са определени служители на общинска администрация, които ще следят за изпълнение на дейностите по договора и ще присъстват при приемане на извършеното и съставянето на протоколи за обработка против имаго на комари на определените обекти.

За дезинсекцията на имаго на комари ще се използват биоцида – Цитрол 10/4 УЛВ и Фовал ЕС. Контрол ще упражнява Регионална здравна инспекция - Стара Загора.

На 11.07.2019 г.

I Екип – Начало 20:00 часа

 • АБ „Изток“ – 116 200 кв.м. - паркове, детски площадки, улици и булеварди.
 • АБ „Център“ – 323 605 кв.м. – паркове, детски площадки, улици и булеварди.

II Екип – Начало 20:00 часа

 • Детски и социални заведения на територията на АБ „Център“
 • Детски и социални заведения на територията на АБ „Изток“

На 12.07.2019 г.

I Екип – Начало 20:00 часа

 • АБ „Зора“ – 10 500 кв.м. – детски площадки и улици
 • АБ „Кольо Ганчев“ – 5400 кв.м.- към 21.30 часа детски площадки и улици
 • АБ „Железник“ – 40 000 кв.м. – към 23.00 часа – детски площадки и улици
 • АБ „Запад“ – 37590 кв.м. – след 00 часа – паркове, детски площадки и улици

II Екип – Начало 20:00 часа

 • Детски и социални заведения на територията на АБ „Зора“
 • Детски и социални заведения на територията на АБ „Кольо Ганчев“
 • Детски и социални заведения на територията на АБ „Железник“
 • Детски и социални заведения на територията на АБ „Запад“

Часовете на II екип за обработка след началото, зависят от организацията в детските и социалните заведения.

При неблагоприятни условия графикът може да претърпи промяна, уточняват от Община Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg