Опасни битови отпадъци ще се събират безвъзмездно в Стара Загора

Опасни битови отпадъци ще се събират безвъзмездно в Стара Загора

Жителите на Стара Загора ще имат възможност да се освободят от опасни битови отпадъци, съобщиха от Общината. Мобилни пунктове, в които ще се събират, ще бъдат разположени от 10:00 до 16:00 часа, на 14 октомври на паркинга до парк „Зелен клин”, а на 15 октомври – на паркинга в парк „Артилерийски”. Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно.

В мобилните пунктове гражданите могат да предават:
1. Лекарства с изтекъл срок на годност;
2. Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
3. Лакове и бояджийски материали, разтворители;
4. Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.;
5. Домакински препарати / битова химия;
6. Фотографски материали;
7. Киселини / основи;
8. Мастила;
9. Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
10. Препарати за растителна защита и борба с вредители.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема