Министри ще представят съвременните дигитални тенденции

Представят в Стара Загора съвременните дигитални тенденции

MASTERCLASS WORK 4.0 организират КНСБ и Тракийският университет в Стара Загора на 14 октомври, от 9:00 часа. Участие ще вземат ректорът на университета доц. д-р Добри Ярков, председателят на КНСБ Пламен Димитров, зам.-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева и други. MASTERCLASS WORK 4.0 е посветен на дигитализацията, която вече променя целия пазар на труда.

Цели професии изчезват и се появяват нови. В същото време всички млади хора преживяват прехода от студентската скамейка до работното си място. Този преход може да се бъде фатален на фона на бързо променящите се технологии, които са на път да изместят човека в някои сфери на пазара на труда. Колкото по-добре са информирани хората за съвременните дигитални тенденции, толкова по-лесно ще си намерят работа и толкова по-голяма ще е ползата, както за тях и обществото като цяло. Необходимо е да създадем система, при която, от една страна, образователното ниво да е колкото се може по-високо, а от друга - да не създава допълнителни проблеми при навлизане на младите хора в сферата на платения труд, съобщиха от пресцентъра на Тракийски университет.

В 13 часа ще се бъде направена първа копка за стартиране на строителните дейности по проект № BG16RFOP001-3.003-0014-C01 Изграждане на академичен информационен център към Тракийски университет Стара Загора“. Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“. Финансирането е чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и е на стойност 4 178 347 лeва, от които: европейско съфинансиране – 2 550 000 лева, национално съфинансиране – 450 000 лева, собствени средства на Тракийски университет – 1 178 347 лева. Срокът за изпълнение е 24 месеца и стартира на 01.09.2020 г. На събитието ще присъстват членове на академичната общност и представители на централната и местна изпълнителна власт.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема