Регионалната здравна инспекция информира всички заразени с коронавирус

Регионалната здравна инспекция информира лично заразените с коронавирус

Регионална здравна инспекция – Стара Загора дава информация на гражданите за взаимодействието си с медико-диагностични лаборатории, които извършват PCR тест за установяване на коронавирус; със служителите на МВР – Стара Загора и разяснения какви са етапите, сроковете и действията при въвеждане на карантина за лица с положителен резултат и за хората, които са контактували с тях.

1. Ежедневно и ритмично до 21:00 часа в РЗИ – Стара Загора се получават резултати за положителни на COVID-19 лица от медико-диагностични лаборатории, определени със заповед на Министъра на здравеопазването за провеждане на PCR тест.

2. Незабавно след получаването им се извършват епидемиологични проучвания по телефон. Въз основа на получените данни се изготвят предписания за карантиниране на положителното лице за срок от 14 дни, на контактните от първи ред в семейното огнище - за срок от 10 дни и при наличие на контактни в организиран колектив (училище, детска градина и други), същите се поставят под карантина за срок от 10 дни от датата на последния контакт.

3. Работата продължава до затварянето на информационната система в периода между 21:00 и 22:00 часа.

4. Изготвените предписания се подписват от директора на РЗИ – Стара Загора същата вечер и незабавно се предоставят на ОД на МВР – Стара Загора за връчване по домовете на гражданите.

5. Всички лица с положителен резултат за COVID-19 се уведомяват веднага след получаването му от съответната лаборатория по време на епидемиологичното проучване и им се дават указания за изолация в домашни условия, на тях и на хората, които са контактували с тях, за това как се извършва медицинското наблюдение от личния им лекар и кого да уведомят при промяна на здравословното им състояние.

6. В отделни случаи резултатите от изследванията на някои лаборатории по технически или други причини се въвеждат със закъснение в информационната система. По тази причина обработката на данните се извършва със закъснение.

7. Резултатите от лаборатории, които извършват PCR изследване без да са включени в заповедта на Министъра на здравеопазването, е необходимо да се потвърдят от лаборатории, които са включени в тази заповед, за да могат да бъдат признати и въведени в Националната информационна система.

8. Призоваваме гражданите да използват дежурния телефон на РЗИ – Стара Загора с номер 088 2553564 само при казуси, за които не могат да бъдат открити отговорите в заповедите на Министъра на здравеопазването. Напомняме, че всички заповеди на Министъра на здравеопазването са публикувани на интернет сайта на РЗИ – Стара Загора.

coronavirus bg 2020 10 28Данни за България към 0 часа на 28 октомври 2020 г.

 

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема