Предлагат скорост до 30 км/час около училища, детски градини и болници

Предлагат скорост до 30 км/час около училища, детски градини и болници

Проект на нов Генерален план за организация на движението на Община Стара Загора съдържа десет основни схеми. По време на тяхното изготвяне е направен анализ на всички кръстовища с концентрация на пътно-транспортни произшествия, обясни по време на проведеното обществено обсъждане ръководителят на проекта Диана Русинова („Интегрирани градски системи”).

Тя обясни, че проблемите с организацията на движението са възникнали в следствие на постоянно променяни нормативни изисквания.

Представен беше анализ на спирките. „Трябва да бъдат насърчавани гражданите да ползват повече градския масов транспорт, като той трябва да бъде достатъчно безопасен и достъпен“, категорична е Русинова. От думите ѝ стана ясно, че малка част от спирките не отговарят на необходимите изисквания. „Трябва да бъдат достатъчно широки, че използваните превозни средства да могат да влизат изцяло, а не една част от автобуса да бъде в платното за движение, тъй като това създава предпоставка за катастрофи“, допълни тя. Ръководителят на проекта определи необходимостта от промяна на местоположението на спирките в обхвата на кръговото кръстовище, намиращо се до стадион „Берое“.

Екипът от експерти подчертаха, че голяма част от пътните знаци на територията на Община Стара Загора са подменени с нови и отговарящи на изискванията.
Препоръките на изпълнителите включваха още въвеждане на забрана за движението на пътни превозни средства с маса над 12 т на територията на уличната мрежа на града, с изключение на специално обозначени маршрути. Те посочиха, че изграждането на нови велоалеи с цел осигуряване на по-добра свързаност между маршрутите ще допринесе за тяхното по-системно използване от гражданите.

В процеса на подготовка на предварителния проект на Генералния план за организация на движението са взети под внимание и над 40 проблемни участъци, посочени от гражданите.

Специалистите препоръчаха т. нар. „зелена зона“ в Стара Загора да бъде в карето между булевардите „Св. Отец Паисий“ и „Св. Патриарх Евтимий“, в посока изток-запад и улиците „Генерал Гурко“ и „Генерал Столетов“, в направление север-юг. Като допълниха, че където не са налични условия за въвеждане на платено паркиране в посочения периметър, паркирането да бъде забранено изцяло.

„Тенденцията в световен мащаб е да се дава предимство на пешеходния и алтернативен транспорт. В Стара Загора тази тенденция е следвана с изграждането на пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики“, подчерта инж. Димитър Кирилов, част от проектантския колектив. Той обясни, че част от пешеходните пътеки, които граничат с първокласна улична мрежа, трябва да бъдат осветени. Кирилов допълни, че са изготвени препоръки за обособяване на нови пешеходни пътеки.
В изготвения анализ особено внимание е отделено на организацията на движението около училища, детски градини, болници, където има повече пешеходен трафик. Предлага се налагането на ограничаване на скоростта в тези участъци до 30 км/ч.

Според експертите обособеното еднопосочно движение трябва да бъде запазено. Уличната мрежа в Община Стара Загора е от ортогонален тип и е с обхват 264 км, като 67 км са улици от първостепенно значение.

В дискусията взеха участие още гл.архитект на Община Стара Загора Виктория Грозева, секретарят на местната администрация Делян Иванов, началникът на отдел „Транспорт” Бояна Делева и инж. Гергана Стойчева – главен експерт в отдел „Устройство на територията”.

www.infoz.bg  www.infoz.bg