Доставят храни и лекарства за възрастни хора в Стара Загора

По инициатива на кмета на Община Живко Тодоров продължава доставката на продукти от първа необходимост, храна и лекарства на самотноживеещи възрастни хора, болни или трудноподвижни граждани. Доставките се извършват от служителите на Социалния патронаж към Общината.

Detska kuhnq

Заместник-кметът с ресор „Образование, здравеопазване и социални дейности“ Иванка Сотирова съобщи, че при увеличаване на обема на доставките, част от тях ще бъдат изпълнявани от доброволци. Всеки желаещ да бъде в помощ като доброволец, може да заяви това на тел. 0884 68 60 23.

Ежедневно над 350 възрастни хора получават топла храна от Домашен социален патронаж. Другата социална услуга за нуждаещи се, извършвана от Диетичния стол, също работи и доставя храна при предварително заявено желание.

Продължава работата и на Детска млечна кухня.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема