Въвежда се промяна в два курса в разписанието на вътрешноградските автобусни и тролейбусни линии в Стара Загора

В изпълнение на Заповед № РД-01-420 на Директора на РЗИ – Стара Загора от 20.10.2021 г. за въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора, се въвеждат следните промени в разписанията на автобусните и тролейбусни линии, обслужвани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД – Стара Загора: считано от 29.10.2021 г. курсът в 07:25 часа по линия № 51 от кв. „Три чучура-север“ до ДАИ ще се обслужва от два автобуса, поради големият брой пътуващи в този час.

Считано от 29.10.2021 г. курсът в 07:15 часа по линия № 14 от кв. „Три чучура-север“ до кв. „Зора“ няма да се изпълнява.

55 avtobusa 1

От Общината, че:

  • считано от 22.10.2021 г., тролейбусна линия № 2 ст. „Берое“ - Мототехника се изпълняват съгласно утвърдените маршрутни разписания за работни, неучебни дни;
  • считано от 25.10.2021 г. всички автобусни и тролейбусни линии се изпълняват съгласно утвърдените маршрутни разписания за работни, неучебни дни;
  • считано от 23.10.2021 г. е спряно обслужването на тролейбусна линия № 1 кв. „Железник“ – СБА;
  • линия 62 и 65 (в работни дни).

Обединени са курсовете от кв. „Железник“ на линия № 65 в 18:20 часа до с. Горно Ботево с линия № 62 в 18:40 часа до с. Преславен с маршрут, както следва:

  • 18:40 от кв. „Железник“ по маршрута на с. Калитиново – с. Преславен;
  • 19:20 часа от с. Преславен за с. Горно Ботево;
  • 19:40 часа от с. Горно Ботево за кв. „Железник“.

Община Стара Загора напомня, че при използване на градския транспорт трябва да се спазват всички въведени мерки за намаляване разпространението на ковид и напомня на пътуващите граждани да спазват висока лична хигиена при пътуване, да носят необходимите предпазни средства, както и да се информират своевременно за актуалните маршрутни разписания на градския и междуградския транспорт.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема