Стара Загора е първият град на Балканите с интелигентна система за управление на транспорта

Градският транспорт в Стара Загора ще бъде управляван с първата на Балканския полуостров акаунт базирана система. Това е световен технологичен модел, който позволява гъвкавост и удобство както за оператора, така и за ползвателите. Стана ясно по време на пресконференция на Йордан Николов, зам.-кмет на Стара Загора.

В нея участваха още Милко Кочев, представител на консорциума „Ем Тран Сис“ - София, и Борислав Горов - на „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД – София.

Вторият етап от проекта за „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора“ акцентира върху създаване на по-ефективен, интегриран и бърз градски транспорт. Това обяви заместник-кметът Йордан Николов.

Борислав Горов - Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД – София

До 2 седмици системата, която позволява онлайн закупуване на билет за градския транспорт, както и много други възможности, ще бъде достъпна. Тя ще се използва чрез създаване на уникален код за всеки потребител, съобщи Борислав Горов, представител на „Телелинк Бизнес Сървисис”.

„Във вашия град ще заработи система за управление на градския транспорт от световно ниво. Смело можем да кажем, че в Стара Загора ще бъде достъпна първата акаунт базирана система на Балканите – обяви Борислав Горов. – Тази система представлява технологичен модел, който предлага гъвкавост и управление в реално време, чрез безплатно мобилно приложение. То напомня банковите профили или акаунти, чрез които се създава персонален индификационен код, съхраняващ базата данни на потребителя. Това дава предимство, защото дори физически картата за транспорт да липсва, то акаунтът пази всичко необходимо“ – уточни още Горов. От фирмата представиха нагледно как може лесно да бъде управлявана цялата система, което ще улеснява, както потребителите на градския транспорт, така и транспортния оператор. Задавайки маршрут, всеки един гражданин на Стара Загора или гост на града, ще може да избира от различни варианти за придвижване до конкретната точка – ще може да избира и с коя автобусна линия да пътува, да види за колко време ще  пристигне, а може да предпочете и алтернативен начин на предвижване. При приложението, което ще бъде достъпно за потребителите до две седмици, се залага на висока сигурност спрямо личните данни, подчертаха от фирмата и уточниха, че самите данни не се съхраняват от приложението, а само се верифицират. Проучванията сочат, че над 70% от ползвателите на градския транспорт имат смарт телефони, което ще ги улесни максимално. Чрез приложението ще може да бъде направено и самото плащане за покупка на билета за градския транспорт.

gradski transport

Заедно с приложението за мобилни телефони, във всеки тролейбус и автобус на градския транспорт ще има устройства за закупуване и валидиране на предварително закупени билети и на електронни карти. Автоматите в превозните средства ще работят само с монети и няма да връщат ресто (защото трябва да бъдат малки по размер), за разлика от билетните машини, които ще бъдат поставени на 10 автобусни спирки в града. Ще има и три центъра за издаване на електронни абонаментни карти.

По време на пресконференцията бяха дадени подробности около изграждането на Системата за управление на градския транспорт, която включва въвеждане на видеонаблюдение на основните кръстовища в града с интелигентна система за превенция на задръствания. Вече тече и подмяната на съществуващите светофарни уредби. Системата ще дава приоритет на автобусите, обслужващи градския транспорт, обяви Милко Гочев, представител на консорциума „Ем Транс Сис“. „Ще има нови трафик контролери с модерна технология, трафик детектори, светофарни дисплеи и устройства. Работим по премахването на секундарниците на светофарите, защото така ще може да бъдем адекватни и бързи при дистанционното управление на системите, както и няма да се създават предпоставки за инциденти“, допълни той. Ще има мигаща светлина при зелената вълна, за да бъдат предупредени шофьорите и пешеходците, че предстои смяна на предимството и да бъдат с повишено внимание. Благодарение на новите системи ще се намалят и спорните ситуации при пешеходци и шофьори на възлови места в града, чрез връзка с камерите в реално време. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в Растеж”.

Йордан Николов информира, че Общината кандидатства за придобиване на електрически автобуси и на зарядни станции, като следва политиката си за подобряване на качеството на въздуха. Проектът, който е внесен в Министерството на околната среда и водите, е на стойност 45 млн. лева и е приет без забележки. Йордан Николов обяви още, че общинска администрация вече работи активно и за въвеждане на система за велосипеди под наем, с които да се допринесе още повече за качеството на въздуха, но и да бъдат за удобство на гражданите. 

В пресконференцията участие взеха още Димитър Авджиев, управител на общинската фирма „Автобусни и тролейбусни превози“, както и ръководителят на проекта Мирослава Шопова от администрацията на Община Стара Загора.

Защо се премахват броячите на време от светофарите в Стара Загора?

 

www.infoz.bg  Венета Асенова | www.infoz.bg