Инж. Росен Найденов е новият управител на „Водоснабдяване и канализация“ - Стара Загора

Инж. Росен Найденов ще управлява ВиК ЕООД – Стара Загора. Той застава начело на водното дружество до провеждането на конкурс за поста. ВиК ЕООД – Стара Загора е част от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чийто принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството. Росен Найденов е завършил Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, съобщиха от „Български ВиК холдинг“.

rosen naydenov

Има магистърска степен „Водоснабдяване и канализация“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) –  София, както и магистърска степен „Бизнес администрация“ от УНСС – София. От 2010 до 2020 г. е работил в „Софийска вода“ АД, където последователно е заемал позициите Технически ръководител „Канализационни услуги“ (2010 – 2014 г.), Главен инженер „Канализационни услуги“ (2014 – 2018 г.) и Главен инженер „Външно водоснабдяване“ (2018 – 2020 г.). Има опит в частния сектор, където е бил инженер и мениджър на проекти. Инж. Росен Найденов е член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – София, член е на Камара на строителите в България, има изразен интерес към безизкопни технологии и рехабилитация, както и към дигитализация, автоматизиране и дистанционно управление на ВиК мрежата, съобщиха от „Български ВиК холдинг“.

Ръководството на „Български ВиК холдинг“ разчита на инж. Росен Найденов да продължи политиката на водното дружество за финансова стабилност, да приложи знанията и уменията си във въвеждането на нови технологии във ВиК инфраструктурата на обслужваната от ВиК ЕООД – Стара Загора територия за подобряване на качеството на предлаганите услуги и намаляване на загубите.

www.infoz.bg  www.infoz.bg