„Европейските дни на наследството“ се отбелязват и тази година в Стара Загора

На 17 и 18 септември Регионален исторически музей – Стара Загора, както и музейните обекти „Неолитни жилища“ и Архитектурен комплекс „Музей на религиите“ организират намален вход за посетители. Билетите ще бъдат с цени, както следва: възрастни – 1 лев; ученици, студенти и пенсионери – 0,50 стотинки. Общият надслов на събитието е „Европа, общо наследство“, а 39-ото му издание е с тема „Устойчиво наследство“.

Evropeyski dni na nasledstvoto

То има за цел да провокира размисъл над ефекта, който дейностите на хората оставят върху природното и културното наследство на Европа и как човечеството трябва да използва традиционните похвати в тяхното опазване. Поставя се и фокус върху опазването на културното и природното наследство и неговия принос за постигане на целите на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие до 2030 г.

Повече от 25 години, инициативата събира съмишленици от европейските страни и ги обединява в общата кауза – ценене на наследството и поддържане на връзка между различните народи.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема