Цифрова инфраструктура за културното наследство получава финансиране от 110 милиона евро

Българският еврокомисар Мария Габриел организира конференция, посветена на създадения от нея „Европейски облак за културно наследство“. В събитието се включиха евродепутатът и координатор в Комисията по промишленост, научни изследвания и енергетика в Европейския парламент Кристиан Елер и културни дейци от цяла Европа. „Днес секторът на културното наследство е изправен пред множество предизвикателства – достъп до инфраструктура, услуги и знания.

maria gabriel

Местните и по-малките музеи са изправени пред допълнителни трудности като свързаността и ограничените ресурси. За да превърнем тези цифрови предизвикателства във възможности за културния сектор, създадохме „Европейския облак за културно наследство“. По програма „Хоризонт Европа“ ще има финансиране от 110 милиона евро за тази цифрова инфраструктура, осигурявайки свободен достъп до големи обеми данни и защитено от европейското законодателство пространство за сътрудничество“ – заяви Мария Габриел.

Целта на „Европейския облак за културно наследство“ е да обърне внимание на неравномерното разпределение до достъпа до технологии и използването на иновациите за трупане на знания и достигане до нови аудитории. „Цифровизацията има сила да допринесе за опазване на културното наследство и да позволява споделяне на ресурси. Тя дава и нови решения за консервация на колекциите и по отношение на анализа на данните“, коментира още българският еврокомисар. Тя наблегна на нуждата от общоевропейско решение основано на сътрудничество, работа за опазване на правата над интелектуалната собственост и разработване на нови бизнес модели. До момента над 1000 организации, музеи и културни дейци са подкрепили „Европейския облак за културно наследство“.

horizoneu

„Следващата стъпка е активна общност от партньори на инициативата, която да популяризира ползите ѝ. Мултидисциплинарно сътрудничество, защита на интероперативни данни и улесняване достъпа до европейско културно съдържание за регионалните музеи и европейските граждани са сред приоритетите на съвместната работа. Очаквам държавите членки, регионите и културните и творческите сектори да се включат и заедно да превърнем “Европейс кия облак за културно наследство„ в пазител на европейското културно богатство в циф ровата ера“ – каза Мария Габриел.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема