Проф. Добри Ярков представи Тракийски университет в Европейския парламент

Проф. Добри Ярков представи Тракийски университет в Европейския парламент

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора проф. Добри Ярков и проф. Дарина Заимова – заместник-ректор по научната и международна дейност участваха в семинар „Селскостопанска политика за Европа, ръководена от хората – какви са възможностите?“, който се проведе на 14 февруари 2024 г. в Европейския парламент в Брюксел, по покана на евродепутата Атидже Алиева-Вели.

Той беше сред говорителите в първия дискусионен панел, в който участие взеха общо пет професори от университети в Холандия, Белгия, Германия и Франция. Проф. Ярков представи университета в контекста на събитието: „Стратегията на Тракийски университет е да насърчава хибридни специалности, които създават широкоспектърни комплексни специалисти и наука, отговаряща на изискванията на бизнеса. Приоритетите ни в науката са напълно съобразени с последните национални и европейски стратегически цели, свързани със здравеопазването; наука в полза на и за насърчаване на модела на приобщаващ и устойчив растеж, предприемачеството и иновациите и развитието на устойчиви икономики; дигитализация и индустрия – изследванията в тази сфера ще осигурят прилагането на национални и европейски политики в областта на индустрията, цифровизацията, околната среда, енергетиката, климата и кръговата икономика; разработване и внедряване на ефективни системи за производство на енергия, базирани на възобновяеми енергийни източници.“

По темата на семинара „Селскостопанска политика за Европа, ръководена от хората – какви са възможностите?“ проф. Ярков изложи няколко аспекта, които имат потенциала на опорни точки за реформиране на обща селскостопанска политика, а именно: холистичен подход към икономическия растеж; трансфер на иновации; и прозрачност в обществения диалог.

В заключение към речта си проф. Ярков заяви: „Нека обърнем тенденцията и преоткрием пътя на инвестициите в бъдещето и на солидарността със света на земеделието в европейски мащаб!“ – съобщиха от пресцентъра на Тракийски университет.

yarkov bruxel 1

новини Стара Загора  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема