тест за диабет

Диабетът и борбата със заболяването в Европейския съюз

Проверявали ли сте наскоро нивото на кръвната си захар? Знаете ли, че един съвсем прост тест може да диагностицира диабета и да Ви предпази от много здравословни проблеми или дори да спаси живота Ви? Диабетът е хронично заболяване, което засяга над 33 милиона хора в Европейския съюз.

Характеризира се с повишени нива на кръвната захар, които с времето могат да сериозно да увредят сърцето, кръвоносните съдове, очите, бъбреците и нервите. Има два основни вида диабет: когато тялото не произвежда инсулин става въпрос за тип 1. Когато организмът не усвоява ефективно инсулина, говорим за тип 2. В почти 90% от случаите на диабет се диагностицира тип 2, който често може да бъде предотвратен чрез здравословен начин на живот, редовна физическа активност и поддържане на нормално телесно тегло.

Страните от Европейския съюз отговарят за своите политики в сферата на здравеопазването. Европейският съюз допълва тези политики и се съсредоточава върху превенцията и научните изследвания, по-специално в контекста на работата си върху незаразните болести. От 2007 до 2013 г. проекти по Седмата рамкова програма на Европейския съюз дадоха голям тласък на научните изследвания в областта на диабета. Програмата е финансирала над 150 проекта в сферата на диабета на обща стойност 376 милиона евро. В рамките на настоящата изследователска програма „Хоризонт 2020“ Европейският съюз продължава да подкрепя ефективните усилия за предотвратяване на заболяването и лечение на пациентите. Сред последните примери е Feel4Diabetes, който разработва подход в рамките на общността, насочен към семействата, тъй като съществува тенденция диабетът‏‏ да се повтаря в семейства с история на болестта. PAMperR включва изследвания на диабетната ретинопатия, POWER2DM цели да развие система за овластяване на страдащите от диабет, докато ePREDICE се концентрира върху ранната превенция на усложнения при диабет.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема