Потребителите в Европа

Потребителите в Европа трябва да имат еднакви права и защита

На 22 януари 2019 г. парламентарната комисия по вътрешен пазар на Парламента на Европа подкрепи доклад за по-доброто прилагане и модернизирането на правилата на Европейския съюз за защита на потребителите. Това е част от законодателен пакет, наречен „Нов договор за потребителите“.

Той предвижда промяната на четири европейски директиви. Законодателният пакет цели да намали значително разликите, които съществуват в отделните страни в Европа по отношение на защитата на потребителите. Регламентира се възможността за подаване на колективни искове срещу търговци и се увеличават санкциите за компании в нарушение. Освен това се въвеждат нови изисквания срещу двойните стандарти при качеството на стоките и за защита на данните на хората онлайн.

Хората ще имат повече права при действията си онлайн. При покупка от голям онлайн магазин, където се продават стоки както от компании, така и от други потребители, купувачът ще трябва да бъде ясно информиран дали насрещната страна е търговец или друг човек. Отговорността за продаваните стоки, която носят търговците и частните лица, е различна, и затова потребителят трябва да знае от кого купува.

Законодателният пакет също така налага по-голяма прозрачност на резултатите от търсенията онлайн. Потребителите ще трябва да бъдат изрично информирани, ако дадени продукти или услуги са на челните места в резултатите от търсене, само защото за това е било платено.

Засилват се и правата на хора, които ползват „безплатни“ дигитални услуги. На практика те сключват договор, съгласно който не плащат нищо за услуги като съхранение на данни, имейл или участие в социални мрежи, но позволяват на търговците от насрещната страна да ползват техните лични данни. Новите правила регламентират, че точно както хората, които ползват платени услуги, тези, които предоставят личните си данни, ще имат право да се откажат в рамките на 14 дни.

Научете какво е направил досега Парламентът за премахване на пречките пред пазаруването онлайн и за подобряване на правилата в дигиталния свят.

Възможни са колективни искове във всички страни от Европейския съюз. Ако един търговец наруши правата на голям брой потребители от много страни, те ще могат да потърсят компенсации, замяна или поправка колективно. Потребителите от различни страни ще могат да бъдат представлявани от една и съща организация, която не преследва печалба (например, асоциация за защита на потребителите).

Освен това правото на финансова компенсация или прекратяване на договор при нечестни търговски практики ще бъде едно и също във всички страни от Европейския съюз. Към момента в тази област има различия между страните членки.

Ефективни санкции

Органите за защита на потребителите в отделните страни не винаги разполагат с правомощията да санкционират практики, които засягат голям брой потребители в Европа. Размерът на наказанията варира и често е твърде нисък, за да има реален възпиращ ефект. Измененията в законодателството целят да дадат на националните органи възможност да налагат координирано санкции, които са наистина способни да променят поведението на компании нарушителки.

Двоен стандарт при стоките

Една от нечестните търговски практики, срещу които са насочени промените в законодателството, е продажбата на стоки с еднаква марка и опаковка, но с различия в състава на стоката, без потребителят да е информиран за тези различия. Изследвания потвърждават, че тази практика съществува например в хранителната индустрия. На практика тя заблуждава потребителите, че купуват един и същ продукт, а всъщност това не е така. Парламентът на Европа вече призова за мерки срещу този двоен стандарт и сега се работи върху нужните законови клаузи.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема