Размерът на минималната работна заплата да бъде не по-малък от 50% от средната

Народните представители одобриха създаване на механизъм, с който размерът на минималната работна заплата да бъде не по-малък от 50% от средната за страната заплата за предходните 12 месеца. Това решение беше прието на първо четене от парламентът, като част от предложените от „БСП за България“ промени в Кодекса на труда.

50 leva zaplata

Минималната работна заплата за следващата календарна година да се определя до 31 октомври на настоящата година и да е в размер не по-малък от 50% от брутната средна заплата за страната за периода от дванадесет месеца, предхождащи определянето ѝ, записаха депутатите в променените текстове от Кодекса на труда. Към момента, ако правилото се прилага, това би означавало, че минималният размер за заплащането на труда трябва да е 850 лева, се посочва в мотивите. Със „За“ гласуваха 175 народни представители, а трима се въздържаха.

Целта на законопроекта, според вносителите, е своевременно обвързване на размера на минималната работна заплата с референтните стойности по директивата на Европейския парламент и на Съвета относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз в условията на висока инфлация, ниски доходи и непрекъснато растящи разходи на живот.

Георги Гьоков от левицата припомни, че от доста години се работи за механизъм, който да осигури автоматизъм при определянето на минималната работна заплата с отчитане на променящите се условия и без субективни решения. В тази връзка е внесен и техният законопроект, който ще гарантира постоянство и предвидимост за гражданите и за бизнеса и ще отстрани опасността от „замразяване“ за определени периоди на нейния размер.

www.infoz.bg  www.infoz.bg