Служители на затвори възпитават лишени от свобода в толерантност към различните

Обучение на служители на затворите в Стара Загора, София и Плевен се проведе на Старозагорските минерални бани в рамките на проект "Толерантност в затвора, толерантност в живота". Той е одобрен по Норвежкия финансов механизъм.

Изпълнява се от Клуб "Отворено общество" - Стара Загора и Фондация "Дружество за гражданска подкрепа" - Стара Загора.

"Дейностите по проекта са пет, но най-важната е обучението на служителите на трите затвора за работа с лишени от свобода в превенция на антидискриминационните нагласи. Дискриминацията, ксенофобията - са валидни не само за България, но и за целия свят. Искаме да работим в посока на преодоляване на тези нагласи" - съобщи Катя Янулова, координатор на проект "Толерантност в затвора, толерантност в живота" и управител на Фондация "Дружество за гражданска подкрепа" - Стара Загора.

Георги Кирилов, обучител по проекта и съавтор на ПрограматаРазработена е Програма за работа с лишените от свобода с малцинствен произход. "Служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" - психолози, социални работници, колективът, който отговаря за надзорната дейност - да се научат на специфични техники в прилагането на тази програма. Чрез тях да променят нагласите и стереотипите в лишените от свобода" - каза Георги Кирилов, обучител по проекта и съавтор на Програмата за работа с лишените от свобода с малцинствен произход. Той добави, че до известна степен и самите служители, които се обучават в рамките на проекта, се сблъскват и със собствените си нагласи.

Една от основните цели на проекта е изграждане на толерантно отношение от страна на лишения от свобода. "Искаме да променим техните нагласи към различните и да бъдат толерантни към тях. След като в условията на затвор това може да се постигне, защото има такива индикации, много по-лесно ще се адаптират към свободния живот, след като изтърпят наказанието си" - добави Катя Янулова.

Резултатите от проекта ще бъдат обобщени в заключителен доклад, който ще бъде отпечатан и разпространен сред служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg