Ученици в Чирпан ще се обучават в Школа по щастие

Българите са на последно място в Европа и на 176-о място от 183 страни в света по индекса на щастие. Щастието не е отсъствие на проблеми, а възможността да се справяме с тях. Щастието е умение, което като всички останали може да се развива.

Науката за щастието се изучава в над 100 престижни университета, включително в Харвард и Оксфорд. 300 хабилитирани професори по щастие са посветили кариерата си на изследването кое прави хората щастливи и разработват концепция за начините, по които децата да възприемат знанията, да се научат да мислят, да се възпитат да искат да са щастливи, за да могат максимално да реализират потенциала си.

Това е сред водещите мотиви Клуб "Отворено общество" - Стара Загора да приеме предизвикателството да работи по "Оптимистичен проект за неформално образование по щастие". Той ще обхване 200 деца от втори и трети клас на СОУ „Пейо Яворов” в Чирпан. Ще бъдат привлечени и останалите ученици, техните родители и преподавателите в училището. Проектът се изпълнява по програма „Дъга“ 2015 - 2017 на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на Фондация „Велукс“.

В съответствие с целите на програма „Дъга“, проектът ще подпомогне децата максимално да реализират своя потенциал и ефективно да възприемат нови знания за справяне с живота чрез разширяване на обхвата на образователния процес за учене и стимулиране на отговорното родителство и позитивната роля на учителя.
Участието на децата в проекта ще се базира на собственото им желание. Играта е работата на децата, ученето - удоволствие и забавление, а радостта - тяхната мотивация. Те активно ще се включват в проектното изпълнение и процесите на вземане на решения, което гарантира, че мнението им ще бъде зачетено, а отговорностите - справедливо разпределени. Школата за изучаване на щастие ще се води от утвърдени специалисти по програма за позитивно мислене и действия.

ЩастиеСпоред интересите на децата ще се формират творчески студия, работилници, кръжоци и състави. В хода на проекта ще продължат добрите традиции на училището в спорта и бойните изкуства. Ако единият връх на геометрията на този проект са децата, без участието на родителите и учителите, фигурата на равностранния триъгълник не би била стабилна. Училището за учители ще има клубен формат: място за споделяне на опит, актуална информация и знания за модерната педагогика.

През последните години животът става все по-сложен лабиринт от ежедневни грижи и родителите сякаш „заразяват” децата си със своите неврози. Понякога изморени и залисани в задачи, те дори забравят да им се порадват, да им покажат колко ги обичат и да им разказват приказки. В Образователната занималня за майки и татковци опитен психолог ще консултира и събеседва с родителите за отговорното и позитивно родителство.

С началото на новата учебна година СОУ „Яворов” в Чирпан започва нов пилотен проект: чрез неформално обучение, едно училище да възпита добри деца, които ценят усмивката и добрата дума, с отношение към щастието - бъдещи добри хора. Изградените у децата социални умения: как да открият себе си, как да се справят сами и как да помагат на другите, ще повишат нивото на тяхната емоционална грамотност и стабилност.

"За пътешествениците звездите са водачи, за други - само малки светлинки. Неформалното образование за щастие е инвестиция в дългосрочното възпитание на бъдещи активни хора. Човек може да се научи да бъде щастлив. Може да е трудно да променим живота си, но винаги съществува възможност да променим начина, по който гледаме на него. Всеки ден, с една стъпка поне, можем да променяме света, в който живеем и да го направим по-щастлив" - съобщава ръководителят на проекта Лена Драголова.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема