Община Стара Загора получи награда за градско развитие

Община Стара Загора е наградена с отличие в сектор „Градско развитие“ по време на церемония, организирана от Фонд за устойчиви градове. Тя се провежда по повод приключването на първия цикъл на инвестиране на Фондовете за градско развитие за София и Южна България.„Благодаря от името на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров за високото отличие.

paskalev

Изказвам благодарност към финансовите партньори, както и към всички участвали в процеса на проектиране и изграждане на пазара за индустриални стоки „Васил Шаханов“ и Летния театър, които се радват на положителни отзиви от старозагорци и до днес“, каза при получаване на отличието зам.-кметът на Стара Загора арх. Мартин Паскалев.

Фондовете за градско развитие са финансов инструмент по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, които надграждат над фондовете, създадени по инициативата JESSICA от предходния програмен период. Основната цел на Фондовете за градско развитие е привличането на допълнителен частен ресурс към публичния, предоставен от Оперативна програма „Регионално развитие 2014 – 2020 г.“ чрез Фонд мениджър на финансови инструменти за България, за финансиране на допустими градски проекти и за осъществяване на целите на Регионалната политика на Европейския съюз.

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема