На 18 и 19 юни са възможни наводнения

На 18 и 19 юни 2015 г. са възможни наводнения във водосборите на реките Тунджа, Марица и Арда, и долните течения на реките Места и Струма. Националният институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) обявява жълт код за очаквани нови количества валежи, сумарно до 30 л/кв. м в области Смолян, Кърджали, Хасково.

През изминалото денонощие (от 8 часа на 16 юни до 8 часа на 17 юни) речните нива в по-голямата част от страната са се понижили или са се задържали. Отчетени са незначителни повишения в цялата страна, в резултат от регистрирани валежи. Водните количества на наблюдаваните реки са около и под праговете за средни води. Нивата са се изменяли, както следва:

 • Дунавски басейн: от -40 см до +10 см
 • Черноморски басейн: от -10 см до +5 см
 • Източнобеломорски басейн: от -14 см до +37 см. Повишения с до +16 см са регистрирани във водосбора на река Марица и с до +37 см във водосбора на река Арда.
 • Западнобеломорски басейн: от -4 см до +2 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН: на 18 и 19 юни, на места са възможни значителни повишения, в резултат на прогнозираните валежи.

ВалежиДунавски басейн : на 18 юни се очакват краткотрайни повишения в горно течение на река Янтра.
Според моделираните водни количества за река Искър на 18, 19 и 20 юни, те ще са над средната многогодишна стойност и ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Янтра на 18, 19 и 20 юни ще бъдат над средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Русенски Лом на 18, 19 и 20 юни водното количество в долното течение на реката ще бъдe около и над средно многогодишната стойност. На 18 юни са възможни незначителни повишения в долната част на водосбора. Водните количества ще са под прага за внимание.

Черноморски басейн: на 18 и 19 юни са възможни краткотрайни повишения във водосборите на южночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн : днес нивата на наблюдаваните реки ще се задържат. На 18 юни и в сутрешните часове на 19 юни се очакват значителни повишения във водосборите на наблюдаваните реки:

 • Река Тунджа – на 18 и на 19 юни значителни повишения на нивата в долното течение на реката, след вливането на притока ѝ река Калница.
 • Река Марица – през следващото денонощие до 19 юни се очакват повишения на водните нива в целия водосбор на реката: в горното течение и по притоците ѝ Ибър, Стара Костенска и Крива, в горните течения на Родопските ѝ притоци Стара Пещерска, Въча, Първенецка и Чепеларска. Очаква се повишенията да бъдат съществени и в долното течение на основната река след вливането на притока ѝ река Сазлийка.
 • Река Арда: на 18 юни са възможни значителни, краткотрайни повишения в горното течение на реката, както и по притоците ѝ Върбица и Крумовица. Очакват се значителни, краткотрайни повишения в целия басейн.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
Според системата за предупреждение за басейна на река Арда на НИМХ-БАН водните количества на голяма част от реките във водосбора ще достигнат и преминат праговете за предупреждение . От последните симулации на модела има вероятност:

 • Бяла река при Смолян да достигнат в сутрешните часове на 18 юни жълтия праг за предупреждение (внимание)
 • Черна река при Смолян да достигне червения праг за предупреждение на 18 юни около 11часа
 • река Арда при Рудозем на18 юни да достигне жълтия праг на предупреждение (внимание)
 • река Елховска при Рудозем да достигне червения праг
 • Маданска река при Мадан на 18 юни да достигне жълтия праг на предупреждение
 • река Ардинска при Ардино на 18 юни да достигне жълтия праг.
 • река Върбица при Златоград да достигне червения праг на предупреждение на 18 юни
 • река Върбица при с. Върли дол да достигне жълтия праг на предупреждение на 18 юни
 • река Елбасан дере при Крумовград да достигне жълтия праг на предупреждение на 18 юни

Западнобеломорски басейн: На 18 и на 19 юни са възможни значителни повишения във водосборите на реките Места и Струма. За водосборите на реките Тунджа, Марица и Арда, и долните течения на реките Места и Струма, са възможни поройни наводнения на 18 и 19 юни.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерство на околната среда и водите)