1,6 млрд. лева инвестира държавата за подобряване на пътната инфраструктура

До 2020 г. ще бъдат инвестирани 1,6 млрд. лева за подобряване на пътната инфраструктура в България. Това са средствата по оперативна програма "Транспорт" за довършване на автомагистралите "Струма" и "Хемус" и други проекти. В рамките на оперативна програма "Региони в растеж" са предвидени 380 млн. лева, които са предназначени за ремонт на пътищата от по-нисък клас.

Лиляна ПавловаТова стана ясно от презентацията на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Тя участва в третата национална дискусия в Стара Загора, която е част от кампанията "Да! На българската икономика!".

Министър Лиляна Павлова акцентира на това, че държавата не отделя средства само за изграждане на автомагистрали, а също и за рехабилитация на по-малки пътища. Тя припомни, че в периода 2007 - 2013 г. в ремонта на първокласни и второкласни шосета са инвестирани 500 млн. лева. Инвестициите за първи, втори и трети клас пътища ще бъдат направени и през новия програмен период.

"Средствата са недостатъчни, защото от 20 хил. километра републикански пътища, над 11 хил. километра са третокласни и са в лошо състояние, затова усилията ни са насочени към тяхното подобряване" - добави Лиляна Павлова.

infoz autor Венета Асенова | www.infoz.bg