Петя Аврамова

Обществени поръчки за около 165 млн. лева са обявени за ВиК сектора

Обществени поръчки за около 165 млн. лева за ВиК обекти са обявени по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. 12 дружества, които предоставят ВиК услуги в областите Враца, Русе, Перник, Видин, Силистра, Пловдив, Ямбол, Варна, Сливен, Стара Загора, Кърджали и Смолян, вече имат сключени договори с управляващия орган на програмата.

С инвестициите ще се изградят и реконструират 602 км водопроводна мрежа, 380 км канализационна мрежа, 14 пречиствателни станции за отпадъчни води и 2 пречиствателни станции за питейни води, нови тръбни кладенци, помпени станции, резервоари и др.

Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова пред парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Предстои обявяването на тръжна процедура за избор на изпълнители за изготвянето на още 6 регионални прединвестиционни проучвания за новоконсолидирани ВиК оператори – Хасково, Търговище, Велико Търново, Габрово, Софийска област и Плевен. За инвестициите от готовите разработки ще може да се кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2021-2027 г.“, информира още тя.

В три от областите – Ловеч, Монтана и Кюстендил, само по една община не се е присъединила към областната асоциация. За тях предстои да се водят преговори за допускане на европейско финансиране за територията с изключение на общината, която отказва да се присъедини към областната асоциация по ВиК, съобщи министърът.

Аврамова коментира още, че в следващите месеци предстои да бъде конституиран „Български ВиК холдинг“. С негово създаване се цели по-добра координация и контрол в сектора. Чрез холдинга ще се инвестира в нови довеждащи водопроводи, язовири и друга стратегическа инфраструктура за алтернативно водоснабдяване на част от населените места. Новата структура няма да дискриминира общинските дружества, защото чрез консолидация на доброволен принцип и сключване на договор с ВиК асоциация, те също могат да имат достъп до финансиране от компанията.

В рамките на холдинга планираме създаване на аналитично звено. Ще разчитаме на квалифицирани хидролози, ВиК инженери, хидрогеолози и др., каза министър Аврамова. И добави, че това звено ще съдейства за вземане на управленски решения за отрасъла.

Към момента няма риск за връщане на средства, предоставени от Европейския съюз за построените досега и за изграждащите се участъци от автомагистрала „Струма“, коментира още Петя Аврамова. Оттеглянето на апликационната форма за участъка през Кресненското дефиле не е отказ от проекта, а дава възможност за изпълнение на препоръките на ЕК за намаляване на въздействието на увеличаващия се трафик върху околната среда. През тази година ще се извършат действия и мерки, които вече са планирани в доклада за ОВОС при рехабилитацията на съществуващото трасе на път Е-79, обясни министърът.

Продължава работата по избрания Източен вариант на трасе на магистралата. Промяна в момента не се разглежда, тъй като има действащо и влязло в сила Решение по ОВОС с избран вариант. Предвижда се цялата автомагистрала „Струма“ да бъде завършена до средата на 2027 г. Затова продължава провеждането на процедурите по избор на изпълнители, така че при получаване на финансиране, да има готовност за строителство, каза тя. Извършващите се в момента строителни дейности в отсечката от Благоевград до Крупник и тунел „Железница“ са в друга утвърдена от ЕК апликационна форма и тяхното строителство продължава с усилени темпове, каза още министърът.

Изготвени са и предстои да бъдат процедирани подробни устройствени планове за участъците Русе – Бяла и обхода на Бяла на АМ „Русе – Велико Търново“, съобщи председателят на АПИ Георги Терзийски. Готови са идейният проект и докладът по ОВОС за тях. Той обяви, че в зависимост от възможността за финансиране, агенцията е в готовност веднага да започне провеждането на процедури за избор на изпълнител на двата участъка. Предстои да започне изготвяне на ПУП и за третия участък – от Бяла и Велико Търново.

Констатирахме известни слабости в координацията при почистването и комуникацията с останалите ведомства, които регулират трафика, коментира Петя Аврамова. Обилен снеговалеж с много силен северен вятър не даде възможност при затваряне на даден участък той да бъде почистван ефективно заради снегонавяване, каза Георги Терзийски. Той допълни, че е констатирано недобросъвестно поведение, основно от водачи на тирове, като само през миналото денонощие от републиканската мрежа са изтеглени над 600 товарни автомобила. Допълнително затруднение са причинили и падналите дървета. Поетапно се пуска движението за автомобили над 12 т в Северна и Северозападна България. До 18 часа се очаква да се възстанови движението и през прохода Хаинбоаз, информира председателят на АПИ.

До момента над 93 % или 103 хил. кв. км от територията на страната са покрити с кадастрална карта и е набрана информация за над 17.2 млн. недвижими имота. Трансформирането на картата на възстановената собственост в кадастрална карта е приключило за 3667 населени места. В края на 2019 г. е обявена обществена поръчка за изработването на кадастрална карта за урбанизираните територии за други 276 населени места, информира министър Аврамова.

През март предвиждаме да приключи изцяло преобразуването на картата на възстановената собственост, съобщи изпълнителният директор на АГКК Виолета Коритарова. След това ще бъдат изпълнявани дейностите по отстраняване на явна фактическа лица.

С цел облекчаване обслужването на потребителите АГКК е одобрила заявления на над 160 правоспособни лица по кадастър, които могат да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър. На всички тях е предоставен печат по образец, одобрен със заповед на изпълнителния директор на АГКК, на който е посочен партидният номер на правоспособното лице, с който е вписано в регистъра. От март ще започнат инцидентни проверки в офисите им, за да се провери коректността им, съобщи още изпълнителният директор на АГКК.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема