ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ произведе над 1 283 200 MWh електроенергия през първото полугодие на 2020

ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ произведе над 1 283 200 MWh електроенергия през първото полугодие на 2020 г.

ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ произведе над 1 283 200 мегаватчаса (MWh) електроенергия за периода януари – юни 2020 г. Произведеното от най-модерната българска въглищна централа електричество представлява 7% от общото потребление в страната за този период, което се равнява на 18 454 376 MWh.

Това показва анализ на производствените резултати за първото полугодие на тази година на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“. Произведеното количество от двата блока на 690-мегаватовата мощност е в пълен синхрон с нуждите на електроенергийната система на България и подадените диспечерски графици. През двата месеца на извънредно положение в страната заради пандемията с COVID-19, ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ създаде необходимата организация, за да продължи своята работа и гарантира енергийната сигурност на България, съобщават от пресцентъра на дружеството.

През шестте месеца на 2020 г. ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ осигури и пълния спектър от услуги за балансиране и управление в реално време на статичната и динамичната устойчивост на електроенергийната система на България. Благодарение на технологичната си гъвкавост помага на страната ни да покрива изискванията за резерв за първично регулиране на ENTSO-E. Всичко това за пореден път показва ключовото значение, което ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ има за енергийната система на България.

През първите 6 месеца на 2020 г. централата е използвала близо 2,260 млн. тона лигнитни въглища. С използването на въглища от „Мини Марица изток“ ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ допринася за енергийната независимост на България и гарантира трудова заетост за хиляди миньори в най-големите държавни мини в страната.

В резултат на отговорното отношение към околната среда и внедрените модерни технологии, през периода януари – юни на 2020 г. най-екологичната въглищна централа в България постигна средногодишна ефективност на сероочистване от над 97%. За същия период ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е използвала 180 200 тона варовик, необходим за процеса на сероочистване.

За Ей И Ес България

AES присъства от 2001 г. в България и е най-големият инвеститор в енергийния сектор за последните 30 години с вложения, надхвърлящи 3,2 млрд. лева. Ей И Ес България е собственик на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“, на Съоръжението за депониране на отпадъци от експлоатацията на централата край село Обручище, както и е мажоритарен собственик на „Ей И Ес Гео Енерджи“, която оперира най-големия в страната ветроенергиен парк „Свети Никола“ край Каварна.

  • За да научите повече, посетете www.aes.bg. Последвайте Ей И Ес България във Facebook: @AESBG и Youtube: AES Bulgaria.

За AES

Корпорацията AES (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 500. Ние осигуряваме достъпна и устойчива енергия в 14 страни чрез разнообразен портфейл от разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми енергийни източници. Нашите служители са отдадени на идеята да постигат високи оперативни резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света. Приходите ни за 2019 г. са 10 милиарда долара, а ние притежаваме и управляваме общо 34 милиарда долара в общи активи.

  • За да научите повече, посетете www.aes.com. Последвайте AES в Twitter тук: @TheAESCorp.

aes g 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема