ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ - 5 години успешна експлоатация в България

ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ празнува петата годишнина от началото на успешната си експлоатация на топлоелектрическата централа. Тя е собственост на корпорация AES, която осъществява дейност в 17 страни по света, сред които и България.

изпълнителният директор на Ей И Ес България Оливие Маркет„Ние сме убедени, че AES допринася за модернизацията на българската енергетика. Когато започнахме търговска експлоатация през 2011 г., „Ей И Ес Гълъбово“ беше най-големият инвеститор на зелено в България от 1989 г. насам, като днес сме най-големия инвеститор в страната с около 1,6 милиарда евро, вложени в енергийния сектор“, заяви Оливие Маркет, изпълнителен директор на "Ей И Ес България". Той подчерта, че ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ допринася за стабилността на електрическата система и за енергийната независимост на страната.

Изпълнителният директор „Експлоатация“ на "Ей И Ес България" Тодор Бележков допълни, че 600-мегаватовата централа, разположенa в близост до град Гълъбово в Южна България, произвежда електричество изцяло от местни лигнитни въглища от Маришкия басейн. Тя осигурява около 5% от инсталираната енергийна мощност на страната, подпомага местната икономика и създава над 350 директни и над 2000 непреки работни места. В продължение на 5 години търговска експлоатация на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ са произведени 16,6 тераватчаса (TWh) електроенергия, използвани са 24 милиона тона въглища и са депонирани 10 милиона тона пепелина и гипс. Средногодишната търговска разполагаемост е 98%, а еквивалентният фактор за аварийност е 0,4%.

Като най-новата и най-модерната централа в своя клас в Югоизточна Европа, в производствения си процес тя използва най-добрите налични технологии в света, които гарантират оптималното управление на водите, качеството на въздуха, безопасното съхранение на отпадъците, опазването на почвите и подземните води в пълно съответствие с изискванията на директивите на Европейския съюз и националното законодателство.

През тези пет години "Ей И Ес България" разработи цялостна програма за корпоративна социална отговорност в България. Досега, AES е инвестирала 3,3 милиона евро в дейности на корпоративна социална отговорност, свързани с проекта „ЕЙ И ЕС Гълъбово“.

За AES

Корпорацията AES (NYSE: AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 200. Осигурява достъпна и устойчива енергия в 17 страни чрез разнообразен портфейл от разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми енергийни източници. Компанията има 21 000 служители, отдадени на идеята да постигат високи оперативни резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света. Приходите през 2014 година са на стойност 17 милиарда долара, като компанията притежава и управлява активи за общо 37 милиарда долара. За да научите повече, посетете www.aes.com. Последвайте AES в Twitter тук: @TheAESCorp.

За "Ей И Ес България"

AES присъства от 2001 г. в България и е сред най-големите инвеститори за последните 25 години с вложения, надхвърлящи 1.6 млрд. евро. "Ей И Ес България" е собственик на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово”, на Съоръжението за депониране на отпадъци край село Обручище, както и мажоритарен собственик на Ей И Ес Гео Енерджи, която оперира най-големия ветроенергиен парк в страната – „Свети Никола” край Каварна.

 

infoz autor www.infoz.bg