ТЕЦ Ей И Ес Гълъбово

Първи блок на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ е в годишен планов ремонт

В Първи блок на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ успешно се извършва планов годишен ремонт. Ремонтните работи във въглищна централа започнаха на 11 август 2019 г. Дейностите се изпълняват в срок. Очаква се ремонтът да приключи на 30 август 2019 г. От 1 септември ремонтната кампания на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ ще продължи с Втори блок.

В рамките на ремонтната кампания се извършва профилактика на оборудването и системите на Първи блок, като целта е да се гарантира надеждната и безаварийната експлоатация през предстоящия есенно-зимен сезон.

Плановият ремонт на Втори блок ще спре мощността от експлоатация за периода до 28 септември 2019 г. Ремонтните дейности и на двата енергийни блока са част от подготовката на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ за зимния сезон, съобщиха чрез прессъобщение от топлоелектрическата централа.

Топлоелектрическата централа „Ей И Ес Гълъбово“ е най-новата и модерна въглищна централа в България и осигурява около 10% от електричеството в страната. Централата е в пълно съответствие с екологичните норми и условията на комплексното разрешително.Благодарение на технологичната си гъвкавост през миналата година централата е използвана8200 часа в режим за първично регулиране, а средногодишната продължителност на работа във вторично регулиране е 13 700 часа. Това за пореден път показва ключовото значение, което топлоелектрическата централа „Ей И Ес Гълъбово” има за енергийнатасистема на страната.

planov remont blok2 aes

На 1 септември 2019 г. започна плановият годишен ремонт на Блок 2 на ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“.
Дейностите са част от подготовката на централата за предстоящия есенно-зимен сезон

ЗаЕй И Ес България”

„Ей И Ес” присъства от 2001 г. в България и е най-големият инвеститор в енергийния сектор за последните 30 години с вложения, надхвърлящи 3,2 млрд. лева. „Ей И Ес България” е собственик на най-новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово”, на Съоръжението за депониране на отпадъци от експлоатацията на централата край село Обручище, както и е мажоритарен собственик на „Ей И Ес Гео Енерджи”, която оперира най-големия в страната ветроенергиен парк – „Свети Никола”, край Каварна.

За AES

Корпорацията Ей И Ес (NYSE:AES) е световна енергийна компания, която е включена в списъка Fortune 500. Ние осигуряваме достъпна и устойчива енергия в 14 страни чрез разнообразен портфейл от разпределителни компании, както и чрез топлоелектрически централи и проекти за възобновяеми енергийни източници. Нашите служители са отдадени на идеята да постигат високи оперативни резултати и да отговарят на променящите се нужди от енергия в света.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема