Срокът на извънредната епидемична обстановка в България се удължава до 31 май

Срокът на извънредната епидемична обстановка в България се удължава до 31 май 2021 г.

Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 май 2021 г. до 31 май 2021 г. Прилагането на противоепидемичните мерки в страната цели намаляване въздействието на COVID-19 върху общественото здраве и здравната система.

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, за последния отчетен 14-дневен период (29.03 - 1 1.04.2021 г.), заболяемостта от ковид-19 на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство е 118,30 на 100 000 население и варира между 25,53 и 860,73 на 100 000 население, като в 39% от държавите от Европейския съюз тя надхвърля определената за Европейския съюз. Регистрираната 14-дневна смъртност за същия период е 7,67 на 100 000 население за Европейския съюз, като варира между 0 и 36,29. В 35,7% от държавите от Европейския съюз надхвърля определената за Европейския съюз.

Правителството осигури също така 83 млн. лв. за допълнителното нетно възнаграждение от 1000 лева за работещите на първа линия за месеците май и юни. От отпусната сума 23 милиона лева са за персонала в структурите на Министерството на здравеопазването, който ще продължи да получава подкрепата от 1000 лева за работата си на първа линия. А останалите 60 милиона са трансфер от Министерството на здравеопазването към НЗОК за поемане на нуждите при изплащането на 1000-та лева на договорните партньори на първа линия, както и за осигуряването на сумата от 10 лева за поставена ваксина, също покривана от Здравната каса.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема