Преподаватели от Тракийски университет – Стара Загора получиха награди за публикационна активност

181 преподаватели от Тракийски университет – Стара Загора (за 2019 г.) и 283 преподаватели (за 2020 г.) получиха материален стимул за публикационна дейност. Първите сред тях получиха сертификати и подаръци от ректора на Тракийски университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков на тържествена церемония.

Заместник-ректорът по научна, международна и информационна дейност проф. Мирослав Карабалиев разясни, с подкрепена с цифри и факти, презентация начина на оценяване и историята на материалното стимулиране за публикационна дейност.

За 2019 г. на първите три места са класирани съответно доц. Крум Неделков от ВМФ, доц. Евгений Райчев от АФ и доц. Развигор Дърленски от МФ. А за 2020-та първенците са доц. Развигор Дърленски от МФ, доц. Крум Неделков от ВМФ и проф. Радостина Георгиева.

Доц. Крум Неделков, каза: „Благодаря за наградата! Радвам се, че имах шанса да докажа, че българските учени са ценни кадри навсякъде. Но тази награда не би била възможна, ако не работих с екипа, под ръководството на изтъкнатия професор (Distinguished Professor) на Пенсилвански Щатски университет – проф. д-р Александър Христов. Неговият перфекционизъм е заразен и смятам, че без вещата му подкрепа по-трудно бих постигнал целите си. Важно е не само какво е семето, а и почвата, в която ще попадне. В този смисъл смятам, че аз попаднах на точното място, в точното време, работих с точните хора. И се надявам нашите съвместни проекти да се умножават, защото само така ще наредим българските учени на заслужени призови места в световната наука.“

Доц. Развигор Дърленски, каза: „Благодаря на ръководството на Тракийския университет за оценката на постиженията на нашия екип. Въпреки че наградата е индивидуална, намирам, че тя е заслуга на целия колектив на Кожната клиника – без всички тях тези постижения биха били невъзможни. С отличаването на своите учени, Тракийски университет показа, че тук работят будни хора, с вкус към научното изследване и неспиращо любопитство. Пожелавам на всички настоящи и минали възпитаници на Университета да са горди със своята Алма матер и да бъдат дълги години здрави и отлични специалисти.“

DSC 3891

DSC 3910

DSC 3880

DSC 3903

krum nedelkov

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ РЕКТОРА

Уважаеми, проф. Карабалиев,

Уважаеми представители на ректорското и деканските ръководства на Тракийски университет,

Скъпи колеги,

Научно-изследователската дейност е изключително важна за развитието на един университет. Научната и изследователска активност на преподавателите отличава университета от всички други обучаващи институции, превръщайки го в генератор на идеи, творчество, иновации, в място за споделяне на опит. И аз искрено вярвам, че Тракийския университет е точно такъв център. И всички вие, събраните днес тук го показвате чрез достиженията си в научната област, за които сте отличени.

Достиженията в науката винаги са променяли живота на хората в стремежа си да го направят по-добър, по-лесен, по-продължителен, по-здрав. Всеки ден ние се възползваме от завоеванията в науката във всяка една от ежедневните ни рутинни дейности. Не винаги си даваме сметка, че зад всеки продукт, с който имаме досег стои труда на редица учени, които са допринесли с изследванията, достиженията и резултатите за неговото създаване. Искрено вярвам, че нашите научни изследвания допринасят за такъв просперитет и са част от развитието на световната научна мисъл.

Радвам се, че днес на тази скромна церемония можем да се поздравим с постигнатото от Вас, нашите колеги. Всяка публикация в престижно индексирано списание носи огромен престиж на университета и аз съм изключително щастлив, че публикационната активност на нашите преподаватели е във всички научни области, в които университетът обучава студенти. Над 250 преподаватели на Тракийски университет са публикували в престижни издания през 2019 г. а за 2020 отличените са над 280.

Искам да ви уверя от името на ректорското ръководство и от свое име като Ректор, че ние ще подкрепяме с всички средства вашите научни търсения, ще се опитваме да стимулираме публикационната Ви активност, защото всичко това е изключително важно за развитието на университета ни.

Накрая искам да Ви пожелая нови научни достижения, които да ви носят лично удовлетворение, да издигат имиджа на Тракийски университет и да създават по-добра реалност на бъдещето на нас и на поколенията след нас.

Успех колеги! И бъдете здрави!

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема