Тракийски университет започна работа по проект за развитие на научните изследвания и иновациите

Тракийски университет започна работа по проект за развитие на научните изследвания и иновациите

На специално събитие в новооткрития Академичен информационен център на Тракийски университет бе дадено официалното начало на дейностите по проект „Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние“. Тракийски университет е едно от 9-те български висши учебни заведения, одобрени да получат статут на изследователски университет.

Съгласно условията на проекта, в рамките на следващите 4 години старозагорското висше учебно заведение ще развива активна научно-изследователска дейност в 4 научни групи – „Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки“, „Молекулна медицина – двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания“, с учени публикуващи в областите „Медицина и биомедицински науки“, „Дигитализация, иновации и индустрия“ и особено актуалното в контекста на зеления преход направление „Водород и горивни клетки“. Предвидено е и финансирането на научни групи, чиито изследвания са с потенциал за създаване на патенти. Не на последно място – предвидени са значителни средства и за осъществяване на международни сътрудничества, по които активно ще могат да работят всички учени от университета.

Проектът се осъществява в изпълнение на договор за финансиране на инвестиция № BG-RRP-2.004-0006 по процедура за получаване на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-2.004 „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“.

„Днес започваме активна работа по тази уникална възможност – Тракийски университет да бъде част от изследователските университети в България. Това означава, че държавата ни е оценила и ни се доверява, но това доверие е заслуга на поколения преподаватели и научни работници. Благодаря на всички колеги, които са работили активно през годините за утвърждаване на нашия университет, както и на всички настоящи колеги, с които поставяме началото на нашия нов проект, посветен на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет.“ – каза проф. Ярков по време на откриващото събитие.

Специални гости на събитието бяха проф. Георги Вайсилов от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ на Министерството на образованието и науката, проф. Васил Маринов, функционален ректор „Администрация“ на Софийски университет, доц. Галя Ставрева, зам.-ректор по научноизследователската дейност на Медицински университет – Плевен доц. Мариела Камбурова – зам.-декан по учебната дейност и евроинтеграция и г-н Христо Дочев – ръководител на секретариат Европейския парламент.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема