Кръгла маса „Реализиране на възможностите – Стара Загора“

Стара Загора може да бъде модел за решаване на екологични и енергийни проблеми

Кръгла маса „Реализиране на възможностите – Стара Загора“ се проведе на 27 март 2024 г. На нея бяха обобщени на резултатите от проведената също в Стара Загора в края на февруари конференция „Преход на възможностите“. Но заедно с това участниците в дискусията допълниха и разшириха дебата за алтернативите пред енергийния комплекс „Марица изток“ и за преквалификацията на част от работещите там хора.

В дискусионния панел „Бизнес и умения на бъдещето след прехода“ председателят на регионалната структура на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България Стефан Шоселов защити тезата, че Стара Загора има бъдеще като енергиен център на България, при това без да се нарушават поети от страната ангажименти и при удовлетворяване на изискванията на Европейския съюз в сферата на екологията. Той аргументира позицията си с това, че вече има технологии, чрез които отделяния в атмосферата въглероден диоксид може да бъде намален с до 92% и това надхвърля значително поставените от Брюксел условия. Нужно е обаче и политическо решение, което да направи възможно техническото прилагане на иновациите в енергийните дружества. Стефан Шоселов припомни, че фирмата на проф. Жеко Ганев „Елфитех“ предлага работещи решения в областта на намаляването на вредните емисии, отделяни в атмосферата при производството на електроенергия. „Неотдавна проф. Ганев при посещение на международна делегация демонстрира прототип на инсталация и технология, чрез която може да се произвежда електрическа енергия с цена от 3 евро цента“ – каза по време на изложението си Стефан Шоселов. Изводът от този пример е, че България разполага с научен потенциал и с капацитет да решава енергийни и екологични проблеми в световен мащаб. При тези дадености точно регионът на Стара Загора има шанс да докаже практическата приложимост и ефективност на технологията, която в значителна степен превъзхожда алтернативни разработки и заради икономическата си привлекателност.

Оказва се, че бизнесът има идеи и предлага решения, но те трябва да се приемат и от синдикатите и от институциите в държавата. Към региона има инвестиционен интерес и от международни компании. Дружество от Китай планира да създаде в Стара Загора предприятие, което да осигури работа на над 1000 души, чиито работни заплати ще бъдат над средното за страната ниво, уточни Стефан Шоселов.

Това са възможности, които регионът не трябва да пропуска. Те са обвързани обаче и с други процеси. Спрелият през февруари 2024 г. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ съкращава една трета от персонала си през следващия месец – около 160 души. Още по-голям брой енергетици напускат работните си места в Димитровград. Съкращения на персонал има и в други големи предприятия в региона. На този фон Огнян Атанасов, вицепрезидент на КНСБ, отговарящ за направление „Социална защита, безопасност и здраве при работа. Справедлив зелен преход и екология“ обясни, че синдикалната организация извършва анкетиране на всички работници от рисковите производства. Той увери, че това не е повърхностно анкетиране, а процес, който обхваща всеки работник в енергийния комплекс. Целта е тези специалисти да получат възможност за още по-успешна трудова реализация. Заедно с това обаче заплаха за съкращения има и за хора без квалификация или с много специфична такава. Стефан Шоселов лансира идеята освободените от работа хора да получат от държавата ваучери с финансово покритие, с които да могат да потърсят алтернативно работно място, а със сумата от ваучера да се финансира периода на преквалификация и обучение в реална работна среда на предприятията в региона и България.

Дискусията по време на кръглата маса, чиито модератор беше д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие, премина през критични, но прагматични коментари и предложения за дейността на Министерство на труда и социалната политика. В дебата се включиха също и проф. Елка Василева от Университета за национално и световно стопанство, специалисти по човешките ресурси и предприемачи.

Кръглата маса „Реализиране на възможностите – Стара Загора“ и предхождащата я конференция „Преход на възможностите – Стара Загора“, която се проведе на 29 февруари 2024 г., бяха организирани от „Бранд Медия България“ и Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора и събитията са в рамките на европейския проект „Преход на възможностите“ (Transition Opportunities, с акроним TOP).

Председателят на регионалната структура на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България Стефан Шоселов

Огнян Атанасов, вицепрезидент на КНСБ, отговарящ за направление Социална защита, безопасност и здраве при работа. Справедлив зелен преход и екология

Кръгла маса Реализиране на възможностите – Стара Загора


Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската комисия. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито Европейската комисия.

konferentsia prehod na vazmozhnosti stara zagora

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg