Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол продава на търг недвижими имоти в област Стара Загора

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол продава на търг недвижими имоти в област Стара Загора

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви публични търгове с явно наддаване за продажбата три поземлени имота – частна държавна собственост в Стара Загора.

На 3 декември 2018 г. от 11:00 часа ще се проведе търг за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с площ 1 437 кв. м, намиращ се в кв. „Три чучура - север“ в Стара Загора. Началната тръжна цена е 160 000 лева (без вкл. ДДС), а стъпката на наддаване – 10 000 лева (без вкл. ДДС). Депозитът за участие е в размер на 20 000 лева (без вкл. ДДС). Цената на тръжната документация е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 26 ноември, в стая 414 на Агенцията. Имотът е разположен в източната част на кв. „Три чучура – север”, с лице на ул. „Никола Икономов“, срещу бл. 80. Кварталът е застроен предимно с панелни блокове. Имотът попада в урбанизирана територия с изградена инженерна инфраструктура. Достъпът се осъществява чрез път с трайна настилка. Поземленият имот представлява празен, незастроен терен.

На 6 декември 2018 г. от 11:00 часа ще се проведе търг за продажбата на недвижим имот – частна държавна собственост, с площ 16 627 кв. м, намиращ се на ул. „Старозагорска“ в с. Старозагорски бани, община Стара Загора. Началната тръжна цена е 765 000 лева (без вкл. ДДС), а стъпката на наддаване – 20 000 лева (без вкл. ДДС). Депозитът за участие е в размер на 100 000 лева (без вкл. ДДС). Цената на тръжната документация е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 3декември, в стая 414 на Агенцията. Имотът се намира в най-източната част на с. Старозагорски бани, срещу пансион „Люляк“. Населеното място е известно с минералните си извори и с едноименния национален курортен комплекс Старозагорски минерални бани. Разположен е в урбанизирана територия с изградена инженерна инфраструктура. Достъпът се осъществява чрез път с трайна настилка, на главен път Стара Загора – с. Старозагорски бани.

На 3 декември 2018 г. от 14:00 часа ще се проведе търг за продажбата на недвижим поземлен имот – частна държавна собственост, с площ 91,105 дка в землището на с. Верен, общ. Братя Даскалови. Началната тръжна цена е 345 000 лева (без вкл. ДДС), а стъпката на наддаване – 20 000 лева (без вкл. ДДС). Депозитът за участие е в размер на 60 000 лева (без вкл. ДДС). Цената на тръжната документация е 500 лева и може да бъде закупена в срок до 30 ноември, в стая 414 на Агенцията. Имотът представлява бивше селскостопанско летище, което през последните години не се ползва по предназначение. Имотът е разположен извън урбанизирана територия и достъпът до него се осъществява чрез път без трайна настилка.

До участие в търга не се допускат: консорциуми, офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; както и лица, осъдени за банкрут.

www.infoz.bg  www.infoz.bg