Обсъдиха вариантите за декарбонизация в енергетиката

Възможните сценарии за българския електроенергиен микс и вариантите за декарбонизация на сектора бяха обсъдени в управлението на „Мини Марица-изток“ ЕАД. „Целта на тази среща е изготвянето на единна обща позиция във време на кризисна ситуация, която дава предимство на собствения енергиен ресурс, който да гарантира електроенергийната сигурност на страната“, каза изпълнителният директор на дружеството инж. Илза Чинкова.

„Привърженици сме на икономика, основана на нисковъглеродни емисии и трябва да се концентрираме към намаляване на въглеродния диоксид, а не към затваряне на комплекса, което ще доведе до колапс на енергийната система“, подчерта тя в присъствието на ръководствата на трите топлоцентрали – ТЕЦ „Марица-изток 2“, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ и „AES България“, министърът-председателят Кирил Петков, министърът на енергетиката Александър Николов. На срещата бяха представени три сценария за декарбонизация на електропроизводството, при отчитане на необходимостта от преходен механизъм и инвестиционна рамка..

Красимир Ненов, изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“, Иван Цанков изпълнителен директор на „AES България“ и изпълнителният директор на ТЕЦ „Марица изток 2“ инж. Живко Динчев, представиха целта и резултатите от изследването на Американската търговска камара „Декарбонизацията на електроенергийната система на България 2022 – 2050 г.“. Проучването е на базата на обективни данни и допустими варианти, които произтичат от Националния план „Климат Енергетика“, плана „Готови за 55“ на Европейската комисия от 2021 г., както и Референтния сценарий на Европейския съюз за 2020 г., в които са залегнали основните насоки за развитието на енергетиката и опазването на климата, приети от Европейската комисия и България.

Докладът представя възможни варианти за преход към нисковъглероден енергиен сектор, както и препоръки за изграждане на инвестиционна рамка за привличане на необходимите инвестиции, като гаранция за плавен енергиен преход. Анализирани са ключови индикатори като инсталирана мощност, гъвкавост, инвестиции, емисии и разходи.

Ръководството на „Мини Марица-изток“ и официалните гости отчетоха, че всички сценарии за декарбонизацията на енергийния сектор на България ще изискват значителни инвестиции в производството и енергийната инфраструктура. Ръководствата на дружествата от комплекса „Марица изток“ излязоха с единна позиция относно необходимостта от максимално дългото използване на въглищата като основна горивна компонента в термичните централи с цел гарантиране на сигурността на енергийната система и нейната независимост от външни източници, което беше подкрепено и от представителите на държавата.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема