Среща с проф. Минко Балкански с представяне на филма и книгата „Завет, писмата на баща ми“

Среща с проф. Минко Балкански с представяне на филма и книгата „Завет, писмата на баща ми“

Среща с проф. Минко Балкански и представяне на филма и книгата „Завет, писмата на баща ми” ще се проведат на 26 април в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора, с начален час от 18 часа. Събитието се организира от Фондация „Миню Балкански” – с. Оряховица, Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ – Стара Загора, Община Стара Загора и Училищното настоятелство „Съвет на мъдреците“ към ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“.

zavet

Филмът и книгата „Завет, писмата на баща ми” представят една чиста любов между баща и син, разделени от 2000 километра, но останали много близки през годините, чрез повече от 3000 писма.

Професор Минко Балкански е учен, носител на наградата „Фон Хипел“, с вяра и надежда в таланта и възможностите на българската младеж.

Роден е на 24 юли 1927 г. в село Оряховица, Старозагорско. Основно и средно образование завършва в гр. Нова Загора. През 1946 емигрира във Франция, където завършва висшето си образование. Представял е свои изследвания в 34 университета в Европа, Азия и Америка. Резултат от дългогодишната научна дейност на проф. Балкански са публикуваните 30 книги и над 600 научни публикации.

Той е почетен професор на Университета „Пиер и Мари Кюри“ в Париж, гост-професор в Калифорнийския университет, с дълго научно сътрудничество с Индия, където е член на Индийската академия на науките. Осъществява научно сътрудничество с Франция, Япония Полша, Китай и много други страни. Професор Балкански е Доктор хонорис кауза на Софийския университет, Американски университет – Благоевград, Нов български университет – София, Тракийски университет – Стара Загора, Тбилиски държавен университет, Грузия. След 1993 г. се заема с активна дейност в помощ на науката и образованието в България.

Открива и подпомага развитието на изключителни български таланти в областта на науката и изкуството и ратува да се прочуят в световен мащаб най-блестящите даровити българи, както и богатството на българската култура.

 

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg