Обсъждат в Казанлък законопроекта за маслодайната роза

Обсъждат в Казанлък законопроекта за маслодайната роза

Обществено обсъждане на законопроекта за маслодайната роза, търговията и продажбата на розов цвят и на получените продукти, ще се проведе на 10 юли от 11:00 часа в Института по розата и етеричномаслените култури в Казанлък.

В него ще участват зам.-министърът на земеделието, храните и горите Цветан Димитров, експерти от МЗХГ, розопроизводители, розопреработватели и учени от Института.

www.infoz.bg  www.infoz.bg