Община Стара Загора е партньор на институциите на ЕС в мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“

Община Стара Загора е партньор на институциите на Европейския съюз в мрежата „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“. Символично атрибутите за партньорство получи кметът на Стара Загора Живко Тодоров от участниците в проекта – Бояна Танева Манова, общински съветник, и д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора.

„Вярвам, че ни предстои ползотворна работа и успешно партньорство. Европа ни дава множество възможности за развитие на регионите ни, трябва да сме максимално активни, за да привличаме подкрепа и инвестиции. Радвам се, че виждам пред себе си млади хора, които надграждат и дават добри перспективи за Стара Загора“ – каза кметът Живко Тодоров.

„Работим много конструктивно с дирекция „Инвестиции и европейски програми. Сигурна съм, че и занапред ще бъде така. Поставяме си за цел да имаме ползотворен контакт и с гражданите на нашия град, за да имат актуална информация какво и как се случва“ – подчерта Бояна Танева Манова. От нейните думи стана ясно, че една от целите на екипа е да бъде поставен фокус върху важните теми за региона на европейско ниво, както и да се даде гласност на всички опции, които дават европейските институции в различните си направления.

В срещата участваха още директорът на дирекция „Инвестиции и европейски програми“ Георги Симеонов и началникът на отдел „Европейски програми и европейско сътрудничество“ Мирослава Шопова със своя екип. 

simeonov grozevatodorov taneva

www.infoz.bg  www.infoz.bg