Спира издаването на разрешителни за разкопаване на улици в град Стара Загора

Във връзка с изясняване на обстоятелствата, около инцидент от 14 юни 2023 г. с необезопасен капак на шахта на улица „Димитър Наумов“ в Стара Загора, от държавното дружество „Водоснабдяване и канализация“ разпространиха до медиите своя позиция с уточнения. Информационен сайт www.infoz.bg публикува текста без редакторска намеса.

Ремонтът на улица „Димитър Наумов“ е част от проекта по оперативната програма и по него все още се работи. Към настоящия момент фирмата изпълнител е „ДЗЗД ВиК Стара Загора“*, която все още има довършителни дейности по асфалтирането на участъка между улиците „Граф Игнатиев“ и „Св. Княз Борис“.

vik stara zagora

При изпълнението на дейностите по Оперативна програма „Околна среда“ многократно сме констатирали нанасяне на щети по съществуващи ВиК проводи и съоръжения, поради невнимание, небрежност и в много редки случаи, при технологична невъзможност от страна на изпълнителите. В конкретната ситуация става въпрос за разбита асфалтова настилка около улична канализационна шахта. Това е станало при фрезоването на горе цитирания участък, което е подготвителна дейност преди асфалтиране от фирмата изпълнител. Канализационният капак се е оказал в лабилно положение и това е довело да инцидента.

Държим да отбележим, че многократно, устно и писмено, сме уведомявали Община Стара Загора и фирмите изпълнителки за некачествено извършваните строително монтажни работи от тяхна страна. В много от случаите това е причина, за предизвикани аварии по водопроводната и канализационна мрежа, което налага същите да бъдат възстановени за сметка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Стара Загора. За съжаление, гражданите на града остават с убеждението, че дружеството не си е свършило качествено задълженията и дейностите по обектите.

В тази връзка от страна на ВиК ЕООД и Община Стара Загора са предприети решителни мерки. Считано от днес – 15 юни 2023 г., Община Стара Загора няма да издава разрешителни за разкопаване на улиците на територията на град Стара Загора, докато всички ремонтирани участъци по оперативната програма не бъдат окончателно завършени – асфалтирани на 100 процента и съответно приети и предадени за експлоатация.

Убедени сме, че ако всички участници в оперативната програма работят съвестно и отговорно, и след предприемането на съответните мерки, ще има значителен спад на инциденти от подобен характер – се казва в позицията на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД.

Уточнението е подписано от управителя на ВиК ЕООД Стара Загора инж. Радостин Миланов.


* „ДЗЗД ВиК Стара Загора“ е дружество по Закона за задълженията и договорите, което е създадено през 2020 г. и е собственост на „Трейс Груп холд“ АД и „ДК Инфра инвест“ ЕООД

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема