▶️ Електрически автомобили ще паркират безплатно и без талони в Зелената зона на Стара Загора

В синхрон с тенденциите и законодателството, в Стара Загора ще бъде преустановено издаването на талони за безплатно паркиране на електромобили, тъй като те вече са със специални номера, ясно идентифициращи ги като такива и имат правото да паркират без заплащане в рамките на „Зелена зона“. Заместник-кметът на Стара Загора Радостин Танев даде подробности по общинската наредба, регулираща ползването на превозни средства.

 „Община Стара Загора продължава да се стреми да стимулира транспорт, който оказва по-малка вреда към околната среда.

Няма да има нужда собствениците на вече регистрирани по този ред превозни средства да идват до администрацията за получаване на тази карта“, подчерта Танев и посочи, че за превозни средства с електрически агрегат, които към момента все още са със стандартен номер, условията не се изменят. „Друга промяна, която предстои в наредбата, засяга живеещите старозагорци в рамките на „Зелена зона“, както и фирмите, които се намират на територията ѝ. Те ще имат само едно идване до Общината за подаване на документи за паркиране в определени граници, а не както досега – два пъти. Разрешението за паркиране ще бъде електронно, а не с талон“, каза още той. Радостин Танев обяви, че за хората, които имат затруднено придвижване, установено с ТЕЛК/НЕЛК и ползват карта за безплатно паркиране няма да се изисква представяне на номер и талон на автомобила. „Даваме възможност те да използват различни автомобили за своите нужди. Смятаме, че това е улеснение за тях. Ще бъдат променени сроковете на валидност, като една от целите е да бъдат ограничени злоупотребите с местата за паркиране на моторни превозни средства“, посочи още той.

Втората местна наредба, в която предстои да се гласува промяна от Общински съвет през юли 2023 г., е свързана с подобряване на достъпа до административни услуги на предприемачи в общината.

„Издаването на бизнес карта за административно обслужване ще улесни инвеститорите в Стара Загора. Те ще имат предварително информация за процедурите, необходимите документи, както и съкратени срокове за обслужване от администрацията“, допълни кметът Живко Тодоров по повод промяната в Наредба за насърчаване и привличане на инвестиции с общинско значение. Услугата ще дава възможност на компании, в това число и предприемачи, стартиращи или осъществяващи инвестиционни проекти да получат съдействие при реализирането на своите идеи, чрез информационно обслужване, да осъществят контакти с потенциални партньори, както и да бъдат надлежно консултирани по различни въпроси, попадащи в компетенцията на Общинска администрация. Важна част ще бъде и административното обслужване, което ще бъде експресно на цената на обикновена услуга.

zelena zona

 

 

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg