Центърът на Стара Загора - модерна визия

Центърът на Стара Загора ще бъде с модерна визия

Започна изпълнението на реконструкцията на площадното пространство около община Стара Загора и пешеходната зона по централния булевард в града. Това е вторият етап на проекта „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“.

Той е финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 - 2020.

Реализацията на двата проекта започна с първа копна и водосвет на 3 октомври. На церемонията присъстваха областният управител Гергана Микова, зам.-кметовете на Стара Загора Йордан Николов, Иванка Сотирова и Янчо Калоянов, изпълнителният директор на Областно пътно управление Илия Златев и др.

kopka

Чрез проведената открита процедура по ЗОП за изпълнител на строително-монтажните работи е избран ДЗЗД „Красива Стара Загора“, гр. Бургас с участници в обединението - „Тийм инженеринг“ ЕООД, гр. Бургас и „БИАД - С“ ЕООД“ ЕООД, гр. София. Реконструкцията, благоустрояването и подобряването на физическата среда обхваща два обекта - площадното пространство около Община Стара Загора и пешеходната зона по бул.“Цар Симеон Велики“, от ул.“Хаджи Димитър Асенов“ до бул.“Св. Патриарх Евтимий“.

Общата стойност на договора за двата обекта е близо 6,9 млн. лв без ДДС, от тях близо 1 млн. лв. са за площадното пространство, а около 5,9 млн. лв. без ДДС за пешеходната зона. За първия обект срокът за завършване е 90 календарни дни, а за втория – 270 календарни дни, като сроковете започват да текат от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка.

Реконструкцията на площадното пространство около Община Стара Загора включва поставяне на настилка от гранит с голяма здравина и трайност, под формата на каменни плочи по целия площад, което трябва да обобщи и подчертае визията му. В западната част на площадното пространство ще бъде изградена ниска сцена със 7 - 8 стъпала към площада. Стъпалата ще бъдат оформени като места за сядане в близост до зеленината, за да бъде ползван площада ежедневно, като зона за почивка и срещи. Водни фонтани със звук и светлина, излизащи директно от земята ще разхлаждат въздуха и ще представляват атракция, желана зона в горещи дни и предпочитано място за игри от децата. Предвиждат се масивни пейки, които могат да бъдат ползвани както за почивка, така и за удобно наблюдаване на сцената. Нови високи широколистни дървета ще рамкират площта от юг и ще осигурят сянка по южната периферия. Предвижда се преустройване на стълбите южно и източно от сградата на Общината, изграждане на нова междинна площадка с вкопани кашпи за дървета и коледна украса. За птицата Феникс е отредено специално място - на повдигнато ниво спрямо котата на площада, където пластиката ще представлява основен акцент на тъмния нощен фон и търсен ефект в светлинното решение на площада.

Пешеходната зона по бул. “Цар Симеон Велики“ също ще бъде изпълнена с настилка от гранит под формата на павета и каменни плочи по цялата улица. Предвижда се подобряване на пространствата около жилищните сгради и цялостно реорганизиране на търговските обекти. Ще бъде осигурен и достъп за хора в неравностойно положение и майки с колички.

Достъпни зелени и рекреационни зони ще бъдат в пряка връзка с главната улица, чрез повече зони за почивка и организиране на нови места за културни и социални изяви.

Надлъжно в улицата ще бъдат обособени централна ос, рекреационни пояси и периферна ивица. Основният пешеходен трафик ще се осъществява в най-широката зона - централната ос, а от двете ѝ страни ще бъдат разположени рекреационните пояси. На места рекреационният пояс ще се поставя в средата на централната ивица. В тези пояси ще има места за почивка, осветление, чешми, временни търговски обекти. Периферната ивица ще бъде освободена от обекти, а настилката ще бъде в по-голям мащаб и материал като на централната ос.

В самото начало на участъка, от ул. „Хаджи Димитър Асенов” до бул. „Митрополит Методий Кусев”, ще има монумент, зад който ще започне зелена зона с линия от висока растителност, питейна фонтанка, пейки и елементи на градската среда, а в оста на главната пешеходна улица ще бъде поставена рекреационна зона. В пространството пред хотел Верея, по бул. "Митрополит Методий Кусев" на юг от главната улица, в средната зона ще бъдат поставени нови столчета за отдих, а от двете им страни ще се обособят ивици за свободно преминаване. Заетите от заведенията площи ще бъдат позиционирани изцяло по периферията на улицата. Настилката ще бъде ремонтирана като използваният варовик ще бъде заменен с мрамор.

Предвижда се поставяне на няколко информационни мултимедийни табели , които да осведомяват жителите и гостите на града за културно-развлекателна програма на града.

В зоната от бул.„Митрополит Методий Кусев” до бул. „Руски” са разположени надлъжно три различни функционални зони - централна ос, рекреационни пояси и периферна ивица. Предвидено е вкопаване на 2 метални релефни плочи – с градоустройствените схеми на античния град Августа Траяна и на град Стара Загора, проектиран от Лубор Байер.

В сектора от бул. „Руски” до ул. „Цар Иван Шишман” ще се отворят зоните към търговските обекти, към прилежащите кафенета, ще се оформят зони за почивка и срещи. Пред Областната управа ще се обособят места за организиране на събития, концерти и други масови изяви. Зад Музея на религиите ще се разположат малки озеленени зони за павилиони или за отдих. В участъците с пресичане на бул.“Цар Симеон Велики“ с бул. „Руски“ и ул. „Шишман“, се предвижда изграждане на изкуствена неравност, която не променя котата на бул. „Цар Симеон Велики“, но ограничава навлизането на автомобили с висока скорост.

Пред сградата на бившия Електродом се оформя ново площадно-рекреационно пространство на нивото на улицата. Площадът ще бъде изпълнен със квадратни зелени острови, в част от които са предвидени нови дървета. Акцент в зоната ще бъде ново водно огледало с релефни гранитни плочи на дъното му, които ще изобразяват различните епохи от историята на града.

ploshtad stara zagora center 2017 proect largo

Зелените площи в зоната от ул. „Парчевич” до ул.” Кольо Ганчев” ще се превърнат в рекреационна зона. По южната периферия на улицата тя ще се комбинирана с търговска зона за тротоарно право.

В зоната от ул. „Кольо Ганчев” до бул. „Св. Патриарх Евтимий” е предвидено открито и достъпно пространство за детски площад – за игри и мероприятия, с подходяща настилка и вградени осветителни тела, като се създава естествена връзка между пешеходната зона, парка и СОУ "Васил Левски". На изток от площада, в пространството между него и бул."Патриарх Евтимий" ще се развие пространство за игри с щамповани очертания върху настилката и две бетонови тенис маси. В най-източната част на зоната се развива озеленена рекреационна зона, която да играе ролята на естествен буфер и завършек на пешеходното пространство. Осветени пейки ще бъдат разположени между зелените острови. Предвижда се поставяне на антипаркинг елементи към бул. “Патриарх Евтимий“ и автоматични боларди за пожарни и линейки, каквито ще има и на западния край на пешеходната зона. В зоната на улица „Кольо Ганчев“ пред СОУ „Васил Левски“ се поставят антипаркинг елементи, които ясно да ограничат навлизането на автомобили.

Поради старта на строително-монтажните работи по проекта, предвидените за Празника на града – 5 октомври мероприятия ще бъдат съсредоточени в парк „Пети октомври“.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров - за реконструкцията на площадното пространство около община Стара Загора и пешеходната зона по централния булевард в града

www.infoz.bg

На подобна тема