Казанлък ще получи близо 20 млн. лева по оперативна програма "Региони в растеж"

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова подписа споразумение за делегиране на функции по оценка и избор на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020". Общината ще получи 19,658 млн. лв. по новата оперативна програма за реализация на 35 проекта по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

Галина Стоянова подписа споразумение по ОП Региони в растежКазанлък е сред 39-те общини на най-големите и средно големи градове в България, които ще изпълняват функциите на междинни звена за избор и оценка на проекти пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж 2014 - 2020", съобщиха от пресцентъра на Общината.

Общият ресурс, с който ще разполагат общините за финансиране на проекти, е 701 млн. евро (европейско и национално съфинансиране). Новият подход за финансиране ще се приложи за първи път в България.

infoz autor www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема