Община Стара Загора търси изпълнител на проекта за обновяване на парк Митрополит Методий Кусев

Община Стара Загора търси изпълнител на проекта за обновяване на парк "Митрополит Методий Кусев"

Община Стара Загора обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на проекта за обновление на парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото).

Строителните и монтажни работи ще бъдат извършени в рамките на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ по Оперативна програма “Региони в растеж 2014 - 2020“.

Поръчката за обект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „Митрополит Методий Кусев“ включва възстановяване и реконструкция на входното пространство около фонтана „Жабките”, шадраваните и настилките по централната алея, малкото аязмо, детската площадка по западната алея, перголата с розите, Алековия кът, детската площадка под летния театър, пространството около параклиса и фонтана и игрищата с околното пространство.

Предвидено е изграждане на нови кътове за отдих и атракции - въжена градина до „Залата на смеха“, нова спортна площадка под ресторант „Хижата“, велопарк и тоалетни към съществуващите сгради. Ще бъдат открити поляни за пикник и заслони. Оформлението на ”Аязмото” включва създаване на паркова мебел с уникален само за парка дизайн.

Паркът е разположен на площ от 3200 декара. Проектът има за цел постигане на ясна и хармонична визия между отделните пространства в него, отговарящи на най-високи естетически критерии, използване на естествени материали с голяма здравина и трайност. Изискване е стълбите да бъдат изработени с автентични материали – каменни цепени плочи, гранитни павета и бордюри. Пешеходните алеи трябва да са от асфалтобетон.

Подобряването на пространствата включва обособяване на няколко категории зони - за тих отдих, социални контакти, детски площадки, спорт и атракции, както и реконструкция на всички водни площи. Предвидено е и възстановяване и обогатяване на дендрологичния състав в парка.

Прогнозната обща стойност на проекта е 589 9816 лв. без ДДС.

Крайният срок за получаване на оферти е до 17:30 часа на 9 юни Те ще бъдат отворени на 12 юни 2017 г. в 11:00 часа в сградата на общинска администрация Стара Загора.

www.infoz.bg

Теми: