Около 4000 деца за последните 10 години са останали извън образователната система

За последните 10 години около 4000 деца в област Стара Загора не са обхванати от образователната система. Най-голям е броят им в Стара Загора – около 3000. Цифрите обаче не дават реална картина на ситуацията.

Немалка част от тези деца са с родителите си в чужбина, но се водят на постоянен адрес в България. Постоянната миграция на ромското население също е проблем за намирането и обхващането на децата.

oblastna szТези данни на Регионално управление на образованието - Стара Загора бяха представени на работна среща по въпросите на обхващането и задържането на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование. Тя беше председателствана от областния управител Гергана Микова. На нея присъстваха зам.-областният управител Петя Чакърова, началникът на Регионално управление на образованието - Стара Загора Татяна Димитрова, директорът на Регионална здравна инспекция д-р Златина Нанева, зам.-кметове и експерти по образованието от общините на Старозагорска област, представители на дирекциите „Социално подпомагане” и на ОДМВР.

Форумът се провежда във връзка със създадения наскоро с решение на МС Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Съгласно този документ в 11-те общини на Старозагорска област вече са обособени 61 екипа, които ще работят по райони за обхващането и задържането на децата в училище. Тепърва ще се уточнява съставът на специалистите, които ще влязат в екипите, но задължително в тях ще присъстват директори на училища, представители на РУО, а в малките населени места - и кметовете.

Присъстващите на дискусията бяха обаче единодушни, че необхващането, а задържането на учениците в училище всъщност е по-трудният процес. „Проблемът с отпадането на деца от училище се натрупва от години, но вече е време да се действа. Всички знаем, че процесът ще е труден и продължителен. Родителите на децата, за които говорим, получават социални помощи. Значи те могат да бъдат намерени и принудени да ги изпратят на училище. Друг е въпросът, че нерядко учителите крият отсъстващите постоянно ученици, за да не си загубят работата. Това според мен е най-голямата беда” - каза Гергана Микова.

В продължилата повече от час и половина дискусия участниците споделиха откровено притесненията и очакванията си от въвеждането на новите мерки за обхващане и задържане на децата в училище. Техните предложения ще бъдат систематизирани и изпратени в Министерството на образованието и науката, за да бъдат взети под внимание Очаква се в предстоящите дни Регионално управление на образованието да получи от ГРАО данни информация за децата, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование. Въз основа на тези данни до 31 август кметовете на общини ще трябва да изготвят списъци на децата и учениците в задължителна училищна възраст, които през предходната година не са били записани в училищата и детските градини на територията на общината. Те ще предоставят информацията на съответните екипи по райони, които, съобразно данните за постоянния или настоящия адрес на децата и учениците, ще започнат действия по тяхното обхващане в училище.

www.infoz.bg