Няма замърсяване на въздуха в Стара Загора след изтичането на природен газ

След сигнал за пробит газопровод в центъра на Стара Загора, Регионалната инспекция по околната среда и водите възложи на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда извънредни измервания на въздуха.

obshtina stara zagoraКонтролът на атмосферния въздух се извърши с преносима апаратура в три точки около сградата на Община Стара Загора. Данните от измервания не показват завишение на нормите по наблюдаваните показатели.

Не са регистрирани превишения и от стационарния мониторингов пункт за контрол на въздуха в парк „Зеленият клин”, увериха от Регионалната инспекция по околната среда и водите.

www.infoz.bg