Община Стара Загора ще закупи газанализатори и ще санкционира замърсители на въздуха

Община Стара Загора ще закупи два газанализатора – мобилен и стационарен, с които ще бъдат тествани автомобилите в града. Тези, които не отговарят на нормите за отделяни вредни газове, ще бъдат спирани от движение - каза кмета Живко Тодоров.

gazanalizatorЧрез двата газаналиратора ще могат да се тестват и дизелови автомобили, които са по-голям замърсител от превозните средства с бензинов двигател.

Водени са разговори с полицията за съвместни действия. Общината си поставя за цел до края на годината да бъде изградена система от датчици, които ще бъдат монтирани на стълбовете за улично осветление. Те ще позволят които в реално време да се следят показателите на въздуха.

www.infoz.bg  www.infoz.bg