Повишен контрол на Европейския ден на пешеходеца

Повишен контрол на Европейския ден на пешеходеца

16 ноември е обявен за Европейски ден на пешеходеца. Контролът в днешния ден ще бъде насочен както към водачите, отнемащи предимство на пешеходците, така и към поведението на пешеходците, които нарушават Закона за движението по пътищата.

Служителите на „Пътна полиция“ се включват  в инициативата, чиято цел е да не се допусне пешеходци да станат жертви на пътни инциденти. В днешния ден са планирани различни прояви, които да напомнят за отговорността на всички участници в движението по пътищата и опазването на живота и здравето на пешеходците.

Инициаторите и основните партньори са: Министерството на вътрешните работи – Главна дирекция „Национална полиция“ – отдел „Пътна полиция“, Държавната обществено-консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, Съюзът на българските автомобилисти, Съветът за безопасност на движението на децата в София към Столична община, Българската браншова асоциация „Пътна безопасност”, фирма „Бенетон“, Автомобилен клуб „Север“.

От началото на тази година до сега у нас са загинали 32 деца – повече отколкото през цялата 2015 г., а други 1015 са ранени. Една класна стая е останала завинаги празна.

www.infoz.bg

Теми:
24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема